Indemnizatia de crestere a copilului in 2012

| | Modificat: 2013-04-12 12:13:08

indemnizatie 2012

In anul 2012 exista doua situatii pentru mamele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului: mamele care au nascut (sau au adoptat, au copii incredintati spre adoptie, au luat in plasament sau sub tutela) inainte de 31 decembrie 2010 se supun prevederilor OUG 148/2005 si mamele care au nascut (sau se gasesc intr-una dintre situatiile mentionate mai sus) dupa 1 ianuarie 2011 si care se supun prevederilor OUG 111/2010.

Ordonanta de urgenta 124 din 27 decembrie 2011, publicata in Monitorul Oficial in 30 decembrie, aduce niste modificari care se aplica prevederilor celor doua ordonanate, 148/2005 si 111/2010 care reglementeaza indemnizatiile pentru cresterea copilului.

Modificare prevazuta de OUG 124/2011: Principala modificare consta in faptul ca incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor prevazute de OUG 124/2011, beneficiarii au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.


Pe baza tabelului centralizator, primarii verifica daca beneficiarii au achitat pentru anul anterior obligatiile de plata catre bugetul local si intocmesc situatia centralizatoare cu persoanele care nu au respectat aceasta conditie, pe care o transmit agentiilor teritoriale pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an. Neachitarea obligatiilor legale fata de bugetele locale conduce la suspendarea pe o perioada de 5 luni a drepturilor prevazute de OUG 124/2011, incepand cu drepturile aferente lunii februarie.

Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local atrage dupa sine reluarea platii drepturilor, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.

Indemnizatia de crestere a copilului conform OUG 148/2005

Pentru parintii care au copiii nascuti, adoptati, incredintati in vederea adoptiei, luati in plasament, in plasament in regim de urgenta sau tutela pana la data de 31 decembrie 2010 se aplica prevederile  OUG 148/2005. Aceste persoane trebuie ca in ultimul an anterior datei nasterii copilului ori producerii evenimentelor mentionate, sa fi realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara reprezentand 75% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni.

Modificare prevazuta de OUG 124/2011: Incepand cu luna ianuarie 2012, cuantumul minim, precum si cuantumul maxim ale indemnizatiei lunare se raporteaza la indicatorul social de referinta (valoarea indicatorului social de referinta este stabilita in prezent la 500 lei), denumit in continuare ISR, si nu poate fi mai mic de 1,2 ISR si nici mai mare de 6,8 ISR. Asta inseamna, bineinteles, o modificare a cuantumului indemnizatiei.


Cuantumul indemnizatiei calculate astfel se majoreaza cu 1,2 ISR pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.

Indemnizatia de crestere a copilului conform OUG 111/2010

Pentru parintii care au copiii nascuti, adoptati, incredintati in vederea adoptiei, luati in plasament, in plasament in regim de urgenta sau tutela dupa 1 ianuarie 2011 (deci inclusiv pentru mamele care vor naste in 2012), se aplica prevederile privind acordarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea copilului, cuprinse in OUG 111/2010.

Vor beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului persoanele care, in anul anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Variantele de CCC pentru care se poate opta conform OUG 111/2010

Parintele opteaza pentru ramanerea in concediul pentru cresterea copilului (CCC)  pana la data la care acesta implineste varsta de 1 an.


Va primi o indemnizatie lunara in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.

Modificare prevazuta de OUG 124/2011: Indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1,2 ISR si nici mai mare de 6,8 ISR (valoarea indicatorului social de referinta - ISR este stabilita in prezent la 500 lei).


Cuantumul indemnizatiei calculate astfel se majoreaza cu 1,2 ISR pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.


Persoanele care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara, obtin venituri supuse impozitului, inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 1 ISR (valoarea indicatorului social de referinta este stabilita in prezent la 500 lei) pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

Parintele trebuie sa se intoarca la serviciu inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, adica nu in ziua in care copilul face 1 an si nici dupa aceasta data.

In situatia in care parintele nu se intoarce la serviciu, acesta va putea opta pentru acordarea unui concediu fara plata pentru ingrijirea copilului cu varsta intre 1 an si 2 ani.

Parintele opteaza pentru ramanerea in concediul pentru cresterea copilului (CCC) pana la data la care acesta implineste varsta de 2 ani.


Parintele va primi o indemnizatie lunara in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei. In cazul acestei optiuni stimulentul de insertie nu se acorda.

Modificare prevazuta de OUG 124/2011: Indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1,2 ISR si nici mai mare de 2,4 ISR (valoarea ISR - indicatorului social de referinta este stabilita in prezent la 500 lei).

Cuantumul indemnizatiei calculate astfel se majoreaza cu 1,2 ISR pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naºtere.Daca parintele se intoarce la serviciu inaintea implinirii varstei de 2 ani a copilului, nu primeste stimulent. Intoarcerea la serviciu pentru a primi stimulent trebuie sa se faca inainte de implinirea varstei de 1 an a copilului. Odata ce a optat pentru CCC pana la 2 ani, nu mai poate sa opteze pentru alta varianta.

Parintele are un copil cu handicap


Pentru copilul cu handicap, parintele care indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de lege, va beneficia de concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, iar indemnizatia aferenta se va acorda in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.

In cazul copilului cu handicap acordarea stimulentului se realizeaza oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.

Modificare prevazuta de OUG 124/2011: Stimulent de insertie este in cuantum lunar de 1 ISR (500 RON).


Pentru a opta pentru oricare dintre aceste variante, parintele trebuie sa depuna la primaria localitatii in care isi are resedinta, un dosar cu actele care dovedesc eligibilitatea sa.

Parintele solicita direct stimulentul de insertie, neoptand pentru concediul de crestere a copilului (CCC) de 1 an


Persoana indreptatita poate solicita direct stimulentul de insertie incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate, daca indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei. Daca la momentul cererii, persoana solicita de la inceput stimulentul de insertie, se considera ca si-a exprimat optiunea pentru varianta de concediu/indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an.

Aceasta optiune nu mai poate fi modificata pe parcurs, insa persoana poate reveni in CCC, pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an, cu plata unei indemnizatii si poate apoi continua cu stimulentul de insertie pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, situatie in care se intoarce la serviciu inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an.

Pentru mai multe informatii privind situatiile reglementate de OUG 111/2010 cititi si articolul Indemnizatia de crestere a copilului in 2011.

Reglementari noi prevazute de OUG 124/2011


1. Pentru copilul cu dizabilitate care a implinit varsta de 3 ani, oricare dintre parintii firesti sau persoanele care il au in ingrijire beneficiaza de un concediu pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 7 ani, dupa cum urmeaza:


  • in continuarea concediului de crestere a copilului;

 

  • oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru cresterea copilului in baza actelor normative care au reglementat acest drept la data nasterii copilului;

 

  • oricand, incepand cu implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se incadreaza in primele doua conditii, dar care in ultimele 12 luni inainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului.


2. In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri profesionale din activitati independente sau agricole si care nu lucreaza in baza unui contract individual de munca, concediul reprezinta intreruperea activitatii in perioada de pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 7 ani.
 

3. Oricare dintre parintii firesti sau persoanele care au in intretinere un copil cu dizabilitate beneficiaza, dupa caz, de urmatoarele drepturi:


  • program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti sau pentru persoana care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu dizabilitate (grava sau accentuata), pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui, fara afectarea drepturilor de asigurari sociale prevazute de lege;

 

  • concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei 18 ani;

 

  • sprijin lunar in cuantum de 0,9 ISR, acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu dizabilitati, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv de 0,6 ISR pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;

 

  • sprijin lunar in cuantum de 0,6 ISR, acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani.


4. Persoana cu dizabilitate grava sau accentuata care are in intretinere un copil si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente beneficiaza de sprijin lunar in cuantum de 0,9 ISR pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani.

5. Persoanele care au in plasament sau tutela un copil cu dizabilitate, inclusiv asistentul maternal, au dreptul la o alocatie lunara de plasament, acordata in conditiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare, in cuantum majorat cu 50%.

Puteti discuta cu mamicile din Comunitatea Copilul.ro despre toate intrebarile pe care le aveti in legatura cu acordarea indemnizatiei de crestere a copilului in 2012 in topicul Indemnizatie crestere copil 2012 de pe Forum.

Articolul este scris de Krisstina, moderatorul sectiunii Consiliere Juridica de pe Forum. Daca aveti intrebari in legatura cu indemnizatia de crestere copil va puteti loga pe forum si ii puteti adresa intrebari.

Taguri Indemnizatie crestere copil 2011 Indemnizatie crestere copil 2012 Venituri pentru indemnizatie

Articole recomandate

Citeste si despre