Calendarul inscrierilor la cresa si gradinita 2024. Acte necesare pentru inscrierea la gradinita si cresa in 2024

/ / Modificat: 2024-04-23
Calendarul inscrierilor la cresa si gradinita 2024. Acte necesare pentru inscrierea la gradinita si cresa in 2024

Inscrierile la cresa si gradinita 2024 incep mai devreme decat anul trecut. Parintii pot depune cerere incepand cu 27 mai pana pe 14 iunie; pe cererea-tip de inscriere, parintii pot alege 3 crese sau gradinite si nu au voie sa depuna cereri la mai multe crese sau gradinite, potrivit metodologiei.

Reinscrierile pentru copiii care au frecventat pana acum cresa sau gradinita au loc in perioada 20-24 mai.

Calendarul inscrierilor la cresa si gradinita 2024

In perioada 27 mai si 14 iunie 2024 parintii pot depune cerere pentru a inscrie copiii la cresa si gradinita pentru prima oara. Micutii care au mai frecventat gradinita sau cresa se pot reinscrie intre 20 si 24 mai 2024, potrivit calendarului aprobat si publicat in Monitorul Oficial.

Potrivit Edupedu.ro, prima etapa de inscrieri, care are loc intre 27 mai si 14 iunie, are mai multe faze. Copiii sunt inscrisi in aceasta etapa, pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora si a celor trei optiuni exprimate, in limita locurilor din planul de scolarizare aprobat, dupa incheierea etapei de reinscrieri.

 • 27—31 mai 2024: colectarea cererilor;
 • 3—5 iunie 2024: procesarea cererilor din faza I — prima optiune;
 • 6—10 iunie 2024: procesarea cererilor din faza a II-a — a doua optiune;
 • 11—12 iunie 2024: procesarea cererilor din faza a III-a — a treia optiune;
 • 14 iunie: afisarea listelor cu copiii inscrisi si locurile ramase libere.

In perioada 7 iunie- 5 iulie are loc etapa a II-a de inscrieri pe locurile ramase libere. In aceasta etapa se realizeaza inscrierea copiilor, pe locurile libere ramase in urma derularii primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora si a celor trei optiuni exprimate in noile cereri de inscriere depuse.

 • 17—21 iunie 2024: colectarea cererilor;
 • 24—26 iunie 2024: procesarea cererilor din faza I — prima optiune;
 • 27 iunie—1 iulie 2024: procesarea cererilor din faza a II-a — a doua optiune;
 • 2—4 iulie 2024: procesarea cererilor din faza a III-a — a treia optiune;
 • 5 iulie: afisarea listei cu copiii inscrisi dupa a II-a etapa si locurile ramase libere.

In perioada 19-29 august are loc etapa de ajustari, se realizeaza inscrierea copiilor care nu au fost inscrisi in primele doua etape din lipsa de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele doua etape, pe locurile ramase libere in urma derularii celei de-a doua etape a inscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB si pe baza dosarelor depuse de parinti la inspectoratul scolar. La aceasta etapa au acces urmatoarele categorii de copii:

 • copiii care au ramas nerepartizati dupa derularea celor doua etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani si de 5 ani;
 • copiii care au solicitat inscrierea in clasa pregatitoare din invatamantul primar si nu au fost admisi ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
 • copiii de peste 2 ani care solicita inscrierea in invatamantul prescolar.

Pe 30 august, ora 14 se afiseaza listele cu copiii inscrisi in etapa a II-a si locurile ramase libere.

Cerere-tip si acte necesare pentru inscrierea la gradinita si cresa in 2024

Dosarul de inscriere a copilului intr-o unitate de invatamant, precum si in serviciul de educatie timpurie complementar cuprinde urmatoarele documente, conform art. (6) din metodologie:

 • a) copie de pe certificatul de nastere al copilului;
 • b) copie de pe actele de identitate ale parintilor/ reprezentantului legal;
 • c) adeverinta de angajat pentru fiecare dintre parinti/reprezentantul legal sau adeverinta privind perioada concediului de crestere si ingrijire a copilului, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru inscrierea in invatamantul anteprescolar;
 • d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de inscriere si care sunt analizate in timpul procesului de inscriere.

La dosarul de inscriere se adauga, la inceputul anului scolar, urmatoarele documente:

 • a) adeverinta de la medicul de familie in care se mentioneaza ca respectivul copil este sanatos clinic; adeverinta este necesara in prima zi de prezentare a copilului in unitatea de invatamant;
 • b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare intocmit(a) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii, cu privire la intrarea copilului in colectivitate, eliberat(a) de medicul de familie al copilului inainte de a incepe frecventarea unitatii, potrivit art. 7.

In situatia in care numarul cererilor-tip de inscriere primite este mai mare decat numarul de locuri libere, comisia selecteaza copiii in ordinea descrescatoare a varstei si aplica criterii de departajare generale si specifice.

Criterii generale de departajare pentru inscrierea la cresa in 2024

Criteriile generale de departajare care se aplica pentru nivelul anteprescolar, inclusiv pentru unitatile de invatamant pentru care autoritatea publica locala are statutul de fondator si care au optat pentru derularea inscrierii prin utilizarea aplicatiei informatice pentru inscriere, sunt urmatoarele:

 • a) copilul are varsta de 2 ani impliniti pana la sfarsitul anului calendaristic in curs;
 • b) domiciliul copilului/locul de munca al unuia dintre parinti/al reprezentantului legal este situat in apropierea unitatii de invatamant unde parintele/reprezentantul legal depune cererea de inscriere;
 • c) ambii parinti ai copilului/parintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucreaza/parintele prezinta adeverinta de reintoarcere la serviciu, in momentul validarii cererii/in termen de 30 de zile de la inceputul anului scolar, sau parintele copilului nu beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea si ingrijirea copilului; situatiile in care parintele/reprezentantul legal face dovada existentei unei activitati de tip PFA/S.R.L. se asimileaza cu cea a parintilor/reprezentantilor legali care lucreaza;
 • d) cel putin unul dintre parinti/reprezentantul legal al copilului urmeaza o forma de invatamant la zi;
 • e) existenta unui document care dovedeste ca beneficiaza de tutela sau de o masura de protectie speciala stabilita in conditiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • f) existenta unui document care dovedeste ca este in grija unui singur parinte (familie monoparentala)/existenta unui document care dovedeste ca parintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai multi copii (familie numeroasa);
 • g) cel putin unul dintre parinti/parintele unic/reprezentantul legal al copilului se incadreaza in una dintre situatiile:

(i) pensionat in conformitate cu prevederile legale;

(ii) cu certificat de handicap;

(iii) somer, in cautarea unui loc de munca, cu documente doveditoare de la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca;

 • h) parintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat in intretinere (pana la nivelul clasei a IV-a a invatamantului primar) si/sau un alt copil inmatriculat in unitatea de invatamant respectiva, in anul scolar pentru care se face inscrierea.

Criterii generale de departajare pentru inscrierea la gradinita in 2024

Criteriile generale de departajare care se aplica pentru nivelul prescolar sunt urmatoarele:

 • a) copilul are varsta de 4 sau 5 ani impliniti la data de 1 septembrie;
 • b) domiciliul copilului/resedinta/locul de munca al unuia dintre parinti/al reprezentantului legal este situat in apropierea unitatii de invatamant unde parintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de inscriere;
 • c) cel putin unul dintre parinti/reprezentantul legal al copilului urmeaza o forma de invatamant la zi;
 • d) existenta unui document care dovedeste ca beneficiaza de tutela sau de o masura de protectie speciala stabilita in conditiile Legii nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • e) existenta unui document care dovedeste ca este in grija unui singur parinte (familie monoparentala)/existenta unui document care dovedeste ca parintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai multi copii (familie numeroasa);
 • f) ambii parinti/parintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucreaza sau cel putin unul dintre ei se incadreaza in una dintre situatiile:

(i) pensionat in conformitate cu prevederile legale;

(ii) cu certificat de handicap;

(iii) somer, in cautarea unui loc de munca, cu documente doveditoare de la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca;

 • g) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului si/sau a certificatului de orientare scolara si profesionala eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 • h) existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva, in anul scolar pentru care se face inscrierea.

Unitatile de invatamant cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar cu program prelungit se adreseaza cu prioritate parintilor care lucreaza si, in acest sens, ambii parinti vor depune la dosarul de inscriere adeverinte de angajat.

Criterii generale de departajare pentru serviciile de educatie timpurie complementare

Criteriile generale de departajare care se aplica in situatia prevazuta la alin. (1) pentru nivelul anteprescolar si prescolar din cadrul serviciilor de educatie timpurie complementare (gradinita comunitara, ludoteca/grup de joaca) sunt urmatoarele:

 • a) domiciliul copilului/resedinta/locul de munca al unuia dintre parinti/al reprezentantului legal este situat in apropierea unitatii de invatamant unde parintele/reprezentantul legal depune cererea de inscriere;
 • b) parintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat in intretinere (pana la nivelul clasei a IV-a a invatamantului primar) si nu si-a putut inscrie copilul in varsta de 3—6 ani la nicio unitate de invatamant preuniversitar cu grupe de nivel prescolar din apropierea domiciliului — pentru serviciul tip gradinita comunitara;
 • c) existenta unei dovezi privind solicitarea inscrierii copilului intr-o unitate de invatamant preuniversitar cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si a respingerii inscrierii acestuia ca urmare a lipsei de locuri — atat pentru serviciul tip gradinita comunitara, cat si pentru serviciul tip ludoteca/grup de joaca;
 • d) copilul are varsta de pana la 1 an sau varsta cuprinsa intre 3 si 4 ani si parintii/reprezentantul legali nu au/nu a facut demersuri pentru inscrierea acestuia intr-o unitate de invatamant preuniversitar cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar — pentru serviciul tip ludoteca/grup de joaca.

Surse: 

Foto: Freepik

Pentru mai multe articole interesante, urmareste-ne pe pagina de Facebook Copilul.ro

Taguri Inscrierea la gradinita Cresa copii Inscriere clasa 0

Articole recomandate

Citeste si despre