Procedura interna de adoptie in 2011

/ / Modificat: 2011-11-11
Procedura interna de adoptie in 2011

Procedura de evaluare sau reevaluare in vederea obtinerii atestatului de persoana sau familie apta sa adopte

Termenul de solutionare a cererii privind evaluarea este de 60 de zile de la data inregistrarii.

In urma inregistrarii cererii de evaluare, responsabilul de caz desemnat va stabili, de comun acord cu solicitantul, programul interviurilor, al vizitelor la domiciliu, al intalnirilor cu rude, vecini, colegi de la locul de munca, precum si cu orice alte persoane, daca este cazul.

Procesul de evaluare a persoanei sau familiei adoptatoare cuprinde:

a)evaluarea din punct de vedere social;

b)evaluarea psihologica;

c)pregatirea pentru asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte.

Numarul minim al intalnirilor este de 6. Acestea se vor realiza atat la domiciliul persoanei / familiei, cat si la sediul directiei. Informatiile obtinute in urma evaluarii din punct de vedere social vor fi consemnate in fisa de evaluare care va sta la baza intocmirii raportului de evaluare.

Rezultatele evaluarii psihologice si recomandarile psihologului din cadrul Serviciului de adoptii vor fi consemnate de catre acesta in fisa de evaluare psihologica ce va sta, de asemenea, la baza intocmirii raportului de evaluare.

Stabilirea compatibilitatii dintre copil si persoana sau familia adoptatoare

Procesul de stabilire a compatibilitatii dintre copil si persoana sau familia adoptatoare consta in identificarea si selectarea celei mai potrivite persoane / familii care sa raspunda nevoilor copilului, pentru care instanta judecatoreasca a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne. Procedura de selectare a persoanei / familiei adoptatoare se realizeaza pe baza unei potriviri teoretice si a unei potriviri practice.

Potrivirea teoretica consta in analiza si luarea in considerare a tuturor informatiilor referitoare la copil, la familia lui naturala si la persoana / familia adoptatoare. In urma realizarii potrivirii teoretice se selecteaza o persoana / familie adoptatoare.

Potrivirea practica presupune informarea copilului, a persoanei / familiei care a fost selectionata, a altor persoane de referinta pentru copil, precum si pregatirea partilor implicate in vederea acomodarii copilului cu persoana / familia adoptatoare.

Se stabileste un program de vizitare a copilului de catre persoana / familia adoptatoare. La intalnire participa responsabilul de caz al copilului, cel al persoanei / familiei adoptatoare, persoana / familia care are in ingrijire copilul sau persoana de referinta a copilului din institutia de ocrotire.

Prima intalnire dintre copil si persoana / familia adoptatoare se desfasoara in mediul de viata al copilului, fara ca acestuia sa i se aduca la cunostinta scopul vizitei. Cei doi responsabili de caz vor consemna rezultatele acestei intalniri intr-un raport comun.

La finalul procedurii de potrivire practica, cei doi responsabili de caz intocmesc un raport care consemneaza concluziile referitoare la constatarea compatibilitatii dintre copil si persoana / familia adoptatoare.

Incredintarea in vederea adoptiei

Incredintarea in vederea adoptiei se dispune de catre instanta judecatoreasca de la domiciliul copilului pentru o perioada de 90 de zile. Pe durata incredintarii copilului in vederea adoptiei, domiciliul acestuia se afla la persoana sau familia careia i-a fost incredintat. Efectuarea actelor obisnuite necesare exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor parintesti, cu exceptia celor care conduc la incheierea unui act juridic, se realizeaza de catre persoana sau familia careia acesta i-a fost incredintat.

In perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, directia de la domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana sau familia careia i-a fost incredintat, intocmind in acest sens rapoarte bilunare.

Incuviintarea adoptiei

Cererea de incuviintare a adoptiei adresata instantei judecatoresti prelungeste de drept perioada de incredintare pana la solutionarea cererii prin hotarare judecatoreasca irevocabila.

Incuviintarea adoptiei este de competenta instantelor judecatoresti. Cererea de incuviintare a adoptiei poate fi introdusa fie de catre adoptator sau familia adoptatoare, fie de catre directia de la domiciliul acestora.

Efectele adoptiei

Adoptia produce efecte de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti prin care a fost incuviintata. Prin adoptie se stabilesc filiatia intre copilul adoptat si parintele care adopta, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului. In momentul stabilirii filiatiei prin adoptie, rudenia fireasca dintre adoptat si descendentii sai, pe de o parte, si parintii sai firesti si rudele acestora, pe de alta parte, inceteaza.

Copilul adoptat are fata de adoptator drepturile si indatoririle de orice natura pe care le are o persoana fata de parintii sai firesti.

Adoptatul dobandeste prin adoptie numele adoptatorului. Pentru motive temeinice, instanta, incuviintand adoptia, la cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare si cu consimtamantul copilului care a implinit varsta de 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat.

Informatii oferite de Casa de Avocatura Coltuc

Taguri Adoptie copil Familie adoptiva

Articole recomandate

Citeste si despre