Indemnizatia de crestere a copilului in 2011 – perioada de 12 luni anterioare nasterii

/ / Modificat: 2012-01-24
Indemnizatia de crestere a copilului in 2011 – perioada de 12 luni anterioare nasterii

venituri indemnizatie

OUG 111/2010 prevede ca beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului in 2011 persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit. In legatura cu aceste 12 luni anterioare nasterii exista o multime de intrebari din partea mamelor.

Intrebare: Cum se face calculul indemnizatiei in cazul unei persoane care a beneficiat de concediu si indemnizatie, apoi s-a intors la serviciu, iar dupa o perioada de cateva luni naste un alt copil?

Raspuns: Daca persoana a terminat CCC anterior, apoi a lucrat o perioada si naste cel de-al doilea copil, la stabilirea bazei de calcul a indemnizatiei pentru CCC pentru cel de-al doilea copil, se iau in considerare toate veniturile supuse impozitului, precum si indemnizatia pentru cresterea primului copil, veniturile aferente concediului de risc maternal sau ale concediului prenatal. Baza de calcul al indemnizatiei se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterior datei nasterii copilului si impartita la 12.

Intrebare: Somajul tehnic se ia in considerare ca perioada de eligibilitate la stabilirea dreptului la indemnizatie?


Raspuns: Perioada de intrerupere temporara a activitatii din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale, conform legii, este perioada asimilata si cuprinde si somajul tehnic, luandu-se in calcul la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului.

Intrebare: Reducerea programului de lucru la 2 ore pe zi poate afecta obtinerea indemnizatiei pentru cresterea copilului?


Raspuns: Fie si numai o singura ora de activitate efectuata pe zi este suficienta pentru a asigura eligibilitatea la indemnizatia pentru cresterea copilului. De asemenea, este necesara prezenta la dosar a documentului de la angajator care sa certifice masurile luate de acesta, cum ar fi: reducerea programului de lucru, concediere colectiva etc.

Prin urmare, daca angajatorul certifica prezenta zilnica, iar in adeverinta de venituri supuse impozitului pe venit, apar inclusiv perioadele de somaj tehnic, daca acestea exista, persoana este indreptatita sa primeasca indemnizatie pentru cresterea copilului.


Daca are program de lucru redus sau e in somaj tehnic, acest lucru nu-i va afecta obtinerea indemnizatiei, pentru ca nu are intrerupere in durata de lucru din cauza vointei ei . Aceste cauze se datoreaza vointei angajatorului. Singurul inconvenient este ca aceste perioade vor afecta cuantumul indemnizatiei.

EXEMPLU: Asta inseamna ca: daca angajata a lucrat timp de 10 luni doar 4 ore pe zi, iar 2 luni a fost in somaj tehnic, la final este eligibila pentru obtinerea indemnizatiei, calculata in raport cu veniturile obtinute- 75% din venitul net, dar nu mai putin de 600 lei pe luna.


venituri indemnizatie1

Intrebare: Este posibila acoperirea unor perioade lipsa din perioada legala de 12 luni anterioare nasterii copilului, prin plata retroactiva a unor contracte de asigurare sociala cu CNPP sau a unor contracte de sigurare de sanatate cu CNAS?

Raspuns: Pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului nu are relevanta plata contributiilor de asigurari sociale. Singura modalitate este realizarea de venituri supuse impozitului pe venit sau daca persoana s-a aflat in una din situatiile urmatoare:

 • au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
 • s-au aflat in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea acordarii indemnizatiei de somaj;
 • au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata;
 • au beneficiat de pensie de invaliditate, in conditiile legii;
 • se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
 • au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului;
 • au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap;
 • au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului;
 • se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata, asa cum este aceasta definita de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
 • au efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat;
 • frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau, dupa caz, universitar si postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
 • au calitatea de doctorand, in conditiile prevazute de art. 20 si 21 din Hotararea Guvernului nr.567/2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificarile ulterioare;
 • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
 • se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, si inceperea invatamantului universitar, cursuri de zi, in acelasi an calendaristic;
 • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
 • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a invatamantului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
 • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;
 • se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar si postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor;
 • au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii.

Articolul este scris de Krisstina, moderatorul sectiunii Consiliere Juridica de pe Forum. Daca aveti intrebari in legatura cu indemnizatia de crestere copil va puteti loga pe forum si ii puteti adresa intrebari.

Pentru mai multe articole interesante, urmareste-ne pe pagina de Facebook Copilul.ro

Taguri Indemnizatie 2011 Indemnizatie crestere copil 2011 Indemnizatie maternitate Dosar indemnizatie Venituri pentru indemnizatie

Articole recomandate

Citeste si despre