Cauta

In ce conditii se acorda concediul de risc maternal? Multumesc!

danisia a intrebat pe 05.04.2014

In 2012 am pierdut o sarcina de 24 saptamini, am lucrat pana in ultimile zile, analizele mele au fost si sunt in regula. Nimeni nu are un raspuns la intrebarea "de ce".

1 raspunsuri

Krisstina
a raspuns acum 6 ani

Salariatele prevazute la art. 2 lit. c)-e) au dreptul la concediu de risc
maternal, dupa cum urmeaza:

a) inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, salariatele prevazute la art. 2 lit. c);

b) dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevazute la art. 2 lit. d) si e), in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani.

(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

(3) Eliberarea certificatului medical se va face in conditiile in care salariata s-a prezentat la consultatiile prenatale si postnatale, conform normelor Ministerului Sanatatii. [ OUG 96/2003]

1) Concediul de risc maternal, definit la art. 2 lit. h) din ordonanta de urgenta, este concediul pe care poate sa il solicite o salariata care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 2 lit. c)-e) din ordonanta de urgenta, in cazul in care angajatorul, ca urmare a evaluarii riscurilor prezente la locul de munca al salariatei, nu poate, din motive justificate in mod obiectiv, sa dispuna masura modificarii conditiilor si/sau programului de munca al acesteia sau masura repartizarii ei la alt loc de munca, fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa si/sau a fatului ori a copilului.

(1) Evaluarea riscurilor prevazuta la art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgenta este de natura particulara, in raport cu evaluarea care se realizeaza in cazul oricarui alt salariat aflat la acelasi loc de munca, deoarece stabileste riscurile specifice datorate agentilor, proceselor si conditiilor existente la locul de munca, la care este supusa salariata gravida, care a nascut recent sau care alapteaza si, dupa caz, fatul sau copilul, de-a lungul unui proces evolutiv, respectiv sarcina, lauzie sau alaptare.

Art. 9. - (1) Raportul de evaluare, intocmit potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta, va fi semnat de catre toti cei implicati si va fi structurat astfel:

a) descrierea procesului, a tehnologiei, a activitatii supuse evaluarii;

b) lista agentilor, procedeelor sau a conditiilor de lucru care sunt identificate drept pericole pentru sanatatea salariatei gravide, care a nascut recent si, respectiv, fatului, copilului nascut si, dupa caz, salariatei care alapteaza.

(2) Pentru fiecare element din lista prevazuta la alin. (1) lit. b) trebuie mentionate urmatoarele:

a) justificarea utilizarii si alegerii agentului, procedeului sau conditiilor de lucru; in cazul in care informatiile sunt confidentiale, este necesar sa se indice posibilitatile de eliminare sau de diminuare a riscului;

b) durata, intensitatea, frecventa si natura expunerii la agenti a salariatei la locul de munca;

c) masurile de prevenire care trebuie aplicate in vederea reducerii riscului la cel mai scazut nivel posibil;

d) recomandarea medicului de medicina muncii cu privire la schimbarea locului de munca, de la inceput sau dupa o anumita perioada;

e) concluzia evaluarii: daca salariata poate ramane sau nu la locul ei de munca. Daca este necesara schimbarea locului de munca, vor fi indicate locurile de munca unde poate fi repartizata, pe baza evaluarii riscurilor.

(3) Angajatorul este obligat sa transfere salariata vizata la un nou loc de munca daca se recomanda aceasta prin concluzia raportului mentionat la alin. (1), in cel mult 15 zile lucratoare de la data incheierii raportului de evaluare a riscului.

(4) Face exceptie de la prevederile alin. (3) situatia prevazuta la art. 8 alin. (2) lit. a), pentru care schimbarea se va face la cel mult 5 zile lucratoare de la data incheierii Raportului de evaluare.

(5) in termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii, Raportul de evaluare se inainteaza dupa cum urmeaza:

a) medicului de medicina muncii din directia de sanatate publica teritoriala;

b) inspectoratului teritorial de munca;

c) in unitate, dupa caz, Comitetului de securitate si sanatate in munca, Compartimentului de protectie a muncii sau responsabilului cu protectia muncii desemnat de angajator;

d) celor prevazuti la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Vezi intrebari din:
/*MASTER*/