Ultimele discutii din forum
 1. #1
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390

  Conventia europeana revizuita in materia adoptiei

  Conventia europeana revizuita in materia adoptiei de copii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515, din 21 iulie 2011. Romania a semnat Conventia revizuita la Strasbourg in 4 martie 2009 si a ratificat-o prin Legea nr. 138/2011, publicata tot in Partea I a Monitorului Oficial nr. 515, din 21 iulie 2011

  ARTICOLUL 1
  Domeniul de aplicare a conventiei

  (1) Prezenta conventie se aplica in cazul adoptiei unui copil care, in momentul in care adoptatorul solicita adoptia, nu a implinit varsta de 18 ani, nu este sau nu a fost casatorit, nu are ori nu a intrat intr-un parteneriat inregistrat si nu a devenit major.
  (2) Prezenta conventie priveste numai institutia juridica a adoptiei care creeaza o legatura de filiatie.

  ARTICOLUL 2
  Punerea in aplicare a principiilor

  Fiecare stat parte adopta masurile legislative sau de alta natura necesare pentru asigurarea conformitatii legislatiei nationale cu dispozitiile prezentei conventii si notifica secretarului general al Consiliului Europei cu privire la masurile adoptate in acest scop.

  TITLUL II
  Principiile generale

  ARTICOLUL 3
  Valabilitatea adoptiei

  Adoptia este valabila numai daca este pronuntata de catre o instanta judecatoreasca sau de catre o autoritate administrativa (denumita in continuare autoritatea competenta).

  ARTICOLUL 4
  Incuviintarea adoptiei

  (1) Autoritatea competenta nu incuviinteaza adoptia decat daca si-a format convingerea ca adoptia este in interesul superior al copilului.
  (2) In fiecare caz autoritatea competenta acorda o importanta deosebita pentru ca adoptia sa asigure copilului un mediu stabil si armonios.

  ARTICOLUL 5
  Consimtamintele la adoptie

  (1) Sub rezerva alin. (2)—(5), adoptia nu este incuviintata decat daca cel putin urmatoarele consimtaminte la adoptie au fost date si nu au fost retrase:
  a) consimtamantul mamei si al tatalui; ori daca nu exista nici tata, nici mama care sa poata consimti, consimtamantul oricarei persoane sau al oricarui organism abilitat sa consimta in locul parintilor;
  b) consimtamantul copilului despre care se considera, conform legislatiei, ca are un nivel suficient de intelegere; se considera ca un copil are un nivel suficient de intelegere atunci cand a implinit varsta prevazuta de lege, dar care nu trebuie sa depaseasca 14 ani;
  c) consimtamantul sotului sau al partenerului inregistrat al adoptatorului.
  (2) Persoanele al caror consimtamant este necesar in vederea adoptiei trebuie sa primeasca consilierea necesara si sa fie informate corespunzator asupra consecintelor consimtamantului lor, in special cu privire la mentinerea sau incetarea, ca urmare a adoptiei, a relatiei legale dintre copil si familia de origine a acestuia. Consimtamantul trebuie sa fie dat in mod liber, in forma ceruta de lege, si trebuie sa fie exprimat ori consemnat in scris.
  (3) Autoritatea competenta nu poate renunta la luarea consimtamantului si nici nu poate trece peste refuzul de a consimti al uneia dintre persoanele sau organismele mentionate la alin. (1), decat pentru motive exceptionale stabilite prin legislatie. Cu toate acestea, se poate renunta la consimtamantul unui copil care sufera de un handicap ce il impiedica sa isi exprime consimtamantul valabil.
  (4) Daca tatal sau mama nu este titularul drepturilor parintesti cu privire la copil ori cel putin al dreptului de a consimti la adoptie, legislatia poate sa prevada ca nu este necesar consimtimantul acestuia/acesteia.
  (5) Consimtamantul mamei la adoptia copilului sau este valabil numai atunci cand este dat dupa nastere, la expirarea termenului prevazut de legislatie, care nu trebuie sa fie mai mic de 6 saptamani sau, daca un astfel de termen nu este stipulat, de la momentul la care, in opinia autoritatii competente, mama se va fi restabilit suficient ca urmare a nasterii.
  (6) In sensul prezentei conventii, se intelege prin tata si prin mama persoanele care, in conformitate cu legislatia, sunt parintii copilului.

  ARTICOLUL 6
  Consultarea copilului

  In cazul in care, in temeiul art. 5 alin. (1) si (3), consimtamantul copilului nu este necesar, acesta este consultat, in masura in care este posibil, iar opinia si dorintele sale sunt luate in considerare tinandu-se seama de gradul sau de maturitate. Se poate renunta la aceasta consultare daca este in mod vadit contrara interesului superior al copilului.

  ARTICOLUL 7
  Conditii pentru adoptie

  (1) Legislatia permite adoptia unui copil:
  a) de catre doua persoane de sex diferit (i) care sunt casatorite una cu cealalta, sau (ii) atunci cand exista o astfel de institutie, care au incheiat un parteneriat inregistrat;
  b) de catre o singura persoana.
  (2) Statele au posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare a prezentei conventii la cuplurile formate din persoane de acelasi sex care sunt casatorite una cu cealalta sau care au incheiat un parteneriat inregistrat. De asemenea, acestea au posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare a prezentei conventii la cuplurile formate din persoane de sexe diferite si de acelasi sex care traiesc impreuna intr-o
  relatie stabila.

  ( Romania a ratificat Conventia europeana revizuita in materia adoptiei de copii, formuland rezerva ca nu va aplica dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. a) pct. (ii) potrivit carora este permisa adoptia unui copil de catre doua persoane de sex diferit care au incheiat un parteneriat inregistrat. )


  ARTICOLUL 8
  Posibilitatea unei noi adoptii

  Legislatia nu permite o noua adoptie a unui copil care a fost deja adoptat, decat intr-unul sau mai multe dintre urmatoarele cazuri:
  a) atunci cand copilul este adoptat de catre sotul sau partenerul inregistrat al adoptatorului;
  b) atunci cand adoptatorul precedent a decedat;
  c) atunci cand adoptia precedenta a fost anulata;
  d) atunci cand adoptia precedenta a incetat sau inceteaza in acest mod;
  e) atunci cand noua adoptie este justificata de motive grave si cand legislatia nu permite incetarea adoptiei precedente.

  ARTICOLUL 9
  Varsta minima a adoptatorului

  (1) Un copil poate fi adoptat numai daca adoptatorul a atins varsta minima prevazuta de legislatie in acest scop, aceasta varsta minima neputand fi mai mica de 18 ani, nici mai mare de 30 de ani. Trebuie sa existe o diferenta de varsta corespunzatoare intre adoptator si copil, respectandu-se interesul superior al copilului, de preferat o diferenta de cel putin 16 ani.
  (2) Cu toate acestea, legislatia poate sa prevada posibilitatea de derogare de la conditia varstei minime sau de la diferenta de varsta, avand in vedere interesul superior al copilului:
  a) in cazul in care adoptatorul este sotul sau partenerul inregistrat al tatalui ori al mamei; sau
  b) in circumstante exceptionale.

  ARTICOLUL 10
  Anchete prealabile

  (1) Autoritatea competenta incuviinteaza adoptia numai dupa ce au fost realizate anchetele corespunzatoare cu privire la adoptator, la copil si la familia acestuia. Pe durata acestor anchete si ulterior, datele pot fi colectate, procesate si comunicate numai in conformitate cu reglementarile privind confidentialitatea profesionala si protectia datelor cu caracter personal.
  (2) Anchetele, in masura corespunzatoare fiecarui caz in parte, se refera, pe cat posibil si printre altele, la urmatoarele aspecte:
  a) personalitatea, starea de sanatate si mediul social al adoptatorului, situatia familiala a acestuia si conditiile de locuit, precum si aptitudinea sa de crestere a unui copil;
  b) motivele pentru care adoptatorul doreste sa adopte copilul;
  c) motivele pentru care, atunci cand numai unul dintre cei doi soti sau parteneri inregistrati doreste sa adopte copilul, celalalt sot/partener nu se asociaza la cerere;
  d) potrivirea reciproca dintre copil si adoptator si perioada pentru care copilul a fost incredintat in grija sa;
  e) personalitatea, starea de sanatate si mediul social al copilului, precum si, sub rezerva limitarilor legale, mediul familial si statutul civil al acestuia;
  f) originile etnice, religioase si culturale ale adoptatorului si ale copilului.
  (3) Aceste anchete sunt incredintate spre efectuare unei persoane sau unui organism recunoscut ori autorizat in acest scop prin legislatie sau de catre o autoritate competenta. Acestea sunt, in masura in care este posibil, efectuate de catre asistenti sociali calificati in acest domeniu, ca rezultat al formarii sau al experientei acestora.
  (4) Dispozitiile acestui articol nu aduc atingere competentei sau obligatiei autoritatii competente de a obtine toate informatiile ori probele care intra sau nu in domeniul de aplicare a acestor anchete si pe care acesta le considera ca fiind utile.
  (5) Ancheta referitoare la aptitudinea de a adopta si la eligibilitatea adoptatorului, la situatia si motivatia persoanelor in cauza si la oportunitatea plasamentului copilului se efectueaza inainte ca acesta sa fie incredintat in grija viitorului adoptator in vederea adoptiei.

 2. #2
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  ARTICOLUL 11
  Efectele adoptiei
  (1) Prin adoptie, copilul devine membru cu drepturi depline al familiei adoptatorului/adoptatorilor si are in raport cu adoptatorul/adoptatorii si familia acestuia/acestora aceleasi drepturi si obligatii ca si copilul adoptatorului/adoptatorilor a carui filiatie este legal stabilita. Adoptatorul/Adoptatorii isi asuma responsabilitatea parentala fata de copil. Adoptia pune capat legaturii juridice existente intre copil si tatal, mama si familia de origine.
  (2) Cu toate acestea, sotul sau partenerul, inregistrat ori nu, al adoptatorului isi pastreaza drepturile si obligatiile fata de copilul adoptat, daca acesta este copilul sau, cu exceptia cazului in care legislatia nu prevede altfel.
  (3) In ceea ce priveste incetarea legaturii juridice existente intre copil si familia sa de origine, statele parti pot sa prevada exceptii cu privire la unele aspecte cum ar fi numele de familie al copilului, impedimentele la casatorie sau la incheierea unui parteneriat inregistrat.
  (4) Statele parti pot sa prevada dispozitii referitoare la alte forme de adoptie, cu efecte mai putin extinse decat cele mentionate la alineatele precedente ale prezentului articol.
  ARTICOLUL 12
  Cetatenia copilului adoptat
  (1) Statele parti faciliteaza dobandirea cetateniei acestora de catre copilul adoptat de unul dintre resortisantii lor.
  (2) Pierderea cetateniei care poate rezulta in urma adoptiei este conditionata de detinerea sau dobandirea unei alte cetatenii.
  ARTICOLUL 13
  Interzicerea restrictiilor
  (1) Numarul de copii care pot fi adoptati de catre acelasi adoptator nu este limitat prin legislatie.
  (2) Nu se va interzice prin legislatie unei persoane sa adopte un copil pe motiv ca aceasta are sau ar putea sa aiba un copil.
  ARTICOLUL 14
  Revocarea si anularea unei adoptii
  (1) O adoptie poate fi revocata sau anulata numai prin decizia autoritatii competente. Interesul superior al copilului trebuie sa primeze intotdeauna asupra oricarui alt considerent.
  (2) Inainte de atingerea de catre copil a varstei majoratului, revocarea adoptiei nu poate sa intervina decat pentru motive grave, prevazute de legislatie.
  (3) Cererea de anulare trebuie sa fie depusa in termenul stabilit prin legislatie.
  ARTICOLUL 15
  Solicitarea de informatii dintr-un alt stat parte
  Atunci cand ancheta efectuata in conformitate cu art. 4 si 10 se raporteaza la o persoana care are resedinta sau a avut resedinta pe teritoriul unui alt stat parte, acel stat parte, in cazul in care primeste o cerere de solicitare de informatii, depune toate eforturile pentru a asigura furnizarea informatiilor solicitate cu promptitudine. Fiecare stat desemneaza o autoritate nationala careia sa i se adreseze o solicitare de informatii.
  ARTICOLUL 16
  Proceduri de stabilire a filiatiei
  In cazul in care o procedura de stabilire a paternitatii sau, atunci cand exista, o procedura de stabilire a maternitatii a fost initiata de catre tatal ori mama biologic/a prezumat/a, procedura de adoptie este, dupa caz, suspendata pana la obtinerea rezultatelor procedurii de stabilire a filiatiei. Autoritatile competente actioneaza cu celeritate in cadrul procedurii de stabilire a filiatiei.
  ARTICOLUL 17
  Interzicerea castigului material necuvenit
  Nicio persoana nu poate obtine un avantaj financiar sau de alta natura dintr-o activitate legata de adoptia unui copil.
  ARTICOLUL 18
  Dispozitii mai favorabile
  Statele parti au in continuare posibilitatea de a adopta dispozitii mai favorabile pentru copilul adoptat.
  ARTICOLUL 19
  Perioada de proba
  Statele parti au libertatea de a impune incredintarea copilului in grija adoptatorului pentru o perioada indeajuns de lunga inainte de incuviintarea adoptiei pentru ca autoritatea competenta sa poata aprecia in mod rezonabil relatiile care s-ar stabili intre acestia in cazul in care adoptia ar fi incuviintata. In aceasta privinta, interesul superior al copilului trebuie sa primeze asupra oricarui alt considerent.
  ARTICOLUL 20
  Consilierea si serviciile postadoptie
  Autoritatile publice asigura promovarea si functionarea corespunzatoare a serviciilor de consiliere si postadoptie pentru a sprijini si a indruma viitorii adoptatori, adoptatorii si copiii adoptati.
  ARTICOLUL 21
  Formarea
  Statele parti se asigura ca asistentii sociali care se ocupa de adoptie beneficiaza de formarea profesionala corespunzatoare cu privire la aspectele sociale si juridice ale adoptiei.
  ARTICOLUL 22
  Accesul la informatii si divulgarea acestora
  (1) Pot fi adoptate dispozitii pentru ca o adoptie sa poata avea loc, dupa caz, fara ca identitatea adoptatorului sa fie dezvaluita familiei de origine a copilului.
  (2) Se adopta dispozitii care sa impuna sau sa autorizeze esfasurarea procedurii de adoptie cu usile inchise.
  (3) Copilul adoptat are acces la informatiile detinute de catre autoritatile competente cu privire la originile sale. Atunci cand parintii sai biologici au dreptul de a nu-si divulga identitatea, o autoritate competenta trebuie sa aiba posibilitatea, in masura in care legislatia o permite, sa stabileasca daca este cazul sa se renunte la acest drept si sa se divulge informatiile privind identitatea, luand in considerare circumstantele si drepturile copilului si ale parintilor sai biologici. Copilul adoptat care nu a ajuns la varsta majoratului poate fi consiliat in mod adecvat.
  (4) Adoptatorul si copilul adoptat pot obtine documente care sa contina extrase din registrele publice si care sa ateste data si locul nasterii copilului adoptat, dar care sa nu dezvaluie in mod expres adoptia sau identitatea parintilor sai biologici. Statele parti pot alege sa nu aplice aceasta dispozitie in cazul celorlalte forme de adoptie mentionate la art. 11 alin. (4) din prezenta conventie.
  (5) Avand in vedere dreptul unei persoane de a-si cunoaste identitatea si originile, informatiile relevante referitoare la adoptie sunt colectate si pastrate timp de cel putin 50 de ani dupa ce adoptia devine definitiva.
  (6) Registrele publice se pastreaza si, in orice caz, continutul acestora se reproduce pentru a preveni astfel ca persoanele care nu au un interes legitim sa poata lua cunostinta de adoptia unei persoane sau, in cazul in care aceasta informatie a fost divulgata, sa poata lua cunostinta de identitatea parintilor biologici ai acesteia.
  TITLUL III
  Clauze finale
  ARTICOLUL 23
  Efectele conventiei
  (1) Prezenta conventie inlocuieste, in ceea ce priveste statele parti, Conventia europeana in materia adoptiei de copii, care a fost deschisa spre semnare la 24 aprilie 1967.
  (2) In relatiile dintre o parte la prezenta conventie si o alta parte la conventia din 1967 care nu a ratificat prezenta conventie, art. 14 din conventia din 1967 se aplica in continuare.
  ARTICOLUL 24
  Semnarea, ratificarea si intrarea in vigoare
  (1) Prezenta conventie este deschisa spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei si statelor nemembre care au participat la elaborarea sa.
  (2) Conventia este supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
  (3) Prezenta conventie intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare expirarii perioadei de 3 luni de la data la care 3 semnatari si-au exprimat consimtamantul de a fi parte la conventie in conformitate cu dispozitiile alin. (2) din prezentul articol.
  (4) In ceea ce priveste orice stat mentionat la alin. (1), care ulterior isi exprima consimtamantul de a fi parte la conventie, aceasta intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare expirarii perioadei de 3 luni de la data depunerii instrumentelor sale de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
  ARTICOLUL 25
  Aderarea
  (1) Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei poate, dupa consultarea partilor, sa invite orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu a participat la elaborarea conventiei, sa adere la aceasta printr-o decizie luata cu majoritatea prevazuta la art. 20.d din
  Statutul Consiliului Europei si cu unanimitate de voturi ale reprezentantilor statelor parti care au dreptul de a participa la Comitetul de Ministri.
  (2) In ceea ce priveste statul aderent, conventia intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.
  ARTICOLUL 26
  Aplicarea teritoriala
  (1) Orice stat poate, la momentul semnarii sau al depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, sa specifice teritoriul sau teritoriile carora li se aplica prezenta conventie.
  (2) Orice stat parte poate, la o data ulterioara, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa extinda domeniul de aplicare a prezentei conventii asupra oricarui alt teritoriu specificat in declaratie si pentru ale carui relatii internationale este raspunzator sau in numele caruia este autorizat sa isi asume angajamente. In ceea ce priveste acest teritoriu, conventia intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare expirarii perioadei de 3 luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general.
  (3) Orice declaratie facuta in temeiul celor doua alineate precedente poate fi retrasa, in ceea ce priveste teritoriul specificat in aceasta declaratie, printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea produce efecte din prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 3 luni dupa data primirii acestei notificari de catre secretarul general.
  ARTICOLUL 27
  Rezerve
  (1) Nu se admite nicio rezerva la prezenta conventie, cu exceptia celor referitoare la dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. b), ale art. 7 alin. (1) lit. a) pct. (ii) si alin. (1) lit. b) si ale art. 22 alin. (3).(2) Orice rezerva formulata de catre un stat in temeiul alin. (1) este exprimata la momentul semnarii sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare.
  (3) Orice stat poate retrage in totalitate sau partial o rezerva pe care a formulat-o in conformitate cu alin. (1) prin intermediul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei, care produce efecte de la data primirii.
  ARTICOLUL 28
  Notificarea autoritatilor competente
  Fiecare stat parte notifica secretarului general al Consiliului Europei numele si adresa autoritatii careia i se pot adresa cererile formulate in temeiul art. 15.

  ARTICOLUL 29
  Denuntare
  (1) Orice stat parte poate, in orice moment, sa denunte prezenta conventie prin intermediul unei notificari adresate secretarului general al Consiliului Europei.
  (2) Denuntarea produce efecte din prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.
  ARTICOLUL 30
  Notificari
  Secretarul general al Consiliului Europei notifica statelor membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei conventii, oricarui stat parte si oricarui stat invitat sa adere la conventie:
  a) orice semnatura;
  b) depunerea oricarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
  c) orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii, in conformitate cu art. 24 din aceasta;
  d) orice notificare primita in conformitate cu dispozitiile art. 2;
  e) orice declaratie primita in conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (2) si ale art. 26 alin. (2) si (3);
  f) orice rezerva si retragere de rezerve efectuate in conformitate cu dispozitiile art. 27;
  g) orice notificare primita in conformitate cu dispozitiile art. 28;
  h) orice notificare primita in conformitate cu dispozitiile art. 29 si data la care denuntarea produce efecte;
  i) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta conventie.

 3. #3
  Moderator Floricica Novice valye's Avatar
  Membru inregistrat la
  28.02.2009
  Postari in forum
  340
  As avea si eu o intrebare cu privire la adoptie. Un cuplu care are probleme de sanatate, incadrati ambii soti in gradul de handicap accentuat (nefiind vorba de afectiuni mintale) pot adopta un copil? Multumesc mult.

 4. #4
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Citat Postat de valye Vezi mesajul
  As avea si eu o intrebare cu privire la adoptie. Un cuplu care are probleme de sanatate, incadrati ambii soti in gradul de handicap accentuat (nefiind vorba de afectiuni mintale) pot adopta un copil? Multumesc mult.
  In lege nu se specifica despre genul acela de handicap, ci doar despre handicapul mintal, insa la evaluare s-ar putea ca alte cupluri sa aiba intaietate , dar voua NU vi se poate ingradi dreptul de a adopta daca corespundeti ( amandoi) conditiilor legiferate.
  Modificata de Krisstina; 30.08.2011 la 00:03:27.

 5. #5
  Moderator Floricica Novice valye's Avatar
  Membru inregistrat la
  28.02.2009
  Postari in forum
  340
  Multumesc mult pentru promptitudinea raspunsului, pot spune ca este cel pe care il asteptam. Multumesc din nou.

 6. #6
  Floricica Nou Venita slaura's Avatar
  Membru inregistrat la
  04.11.2011
  Postari in forum
  2
  Buna ziua,
  la articolul 9 scrie:

  ARTICOLUL 9
  Varsta minima a adoptatorului

  (1) Un copil poate fi adoptat numai daca adoptatorul a atins varsta minima prevazuta de legislatie in acest scop, aceasta varsta minima neputand fi mai mica de 18 ani, nici mai mare de 30 de ani. Trebuie sa existe o diferenta de varsta corespunzatoare intre adoptator si copil, respectandu-se interesul superior al copilului, de preferat o diferenta de cel putin 16 ani.
  (2) Cu toate acestea, legislatia poate sa prevada posibilitatea de derogare de la conditia varstei minime sau de la diferenta de varsta, avand in vedere interesul superior al copilului:
  a) in cazul in care adoptatorul este sotul sau partenerul inregistrat al tatalui ori al mamei; sau
  b) in circumstante exceptionale.

  Este adevarat ca o persoana cu varsta peste 30 ani nu poate adopta un copil???


  Apoi alta intrebare: un copil a fost abandonat in spital si mama nu il doreste. Ce se intampla cu acel copil? Cat va ramane in maternitate? Apoi va fi trimis la centrul de plasament?
  Vreau sa botez acest copil. Cum procedez? Am nevoie de acordul scris al mamei pentru boyez?
  Va rog sa ma anutati.
  Va multumesc,
  Laura

load
Sunt de acord

Acest site foloseste cookies, pentru a-ti oferi o experienta cat mai placuta pe site. Daca ai nevoie de multe detalii despre cum functioneaza acestea, citeste Politicii de Cookie | Setari