Persoanele care, pe langa perioada lucrata in Romania, au muncit si in alte state ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spatiului Economic European (SEE) se pot adresa, cu cererea pentru obtinerea pensiei, unei singure institutii.

Persoanele care locuiesc in Romania pot depune cererea -- impreuna cu actele doveditoare -- la casa teritoriala de pensii din raza domiciliului, iar aceasta se va ocupa apoi de stabilirea drepturilor la pensie pentru toate perioadele lucrate in statele din UE si/sau SEE.

Cererea poate fi depusa doar dupa ce persoana in cauza indeplineste conditiile legale de pensionare, orice solicitare facuta in avans urmand sa fie respinsa de autoritati
Solicitantii pot cere pensie si intr-un alt stat european in care au muncit, adresandu-se in acest sens institutiei competente de acolo. Insa, din moment ce varstele de pensionare difera de la un stat la altul, persoana in cauza trebuie sa se asigure ca indeplineste conditiile impuse de statul in care depune solicitarea.
Legea pensiilor dispune ca varsta standard de pensionare este de 65 de anipentru barbati si de 63 de ani pentru femei, in timp ce stagiul minim si cel complet de cotizare sunt de 15, respectiv 35 de ani

Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult cinci ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare, solicitantului care a realizat un stagiu de cotizare cu cel putin opt ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de Legea pensiilor.

Potrivit CNPP, persoanele care depun cerere de pensie pentru limita de varsta, anticipate sau anticipata partiala trebuie sa mai prezinte urmatoarele documente:
• formularul de cerere E 202;
• formularul E 207;
• o declaratie pe propria raspundere;
• o copie dupa actul de identitate romanesc (daca detin dubla cetatenie sau daca au mentinut cetatenia romana);
• carnetul de munca original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate;
• livretul militar original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate;
• diploma de studii originala sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate sau adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora si forma de invatamant;
• o adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca.

Acordarea pensiei de invaliditate nu este conditionata de indeplinirea unei anumite varste si nici de realizarea unei anumite perioade de stagiu. Pentru a beneficia de aceasta categorie de pensie, solicitantul trebuie, ca regula, sa fi realizat stagiu de cotizare si sa fie incadrat in gradul I, II sau III de invaliditate.

Cererea pentru obtinerea pensiei de invaliditate trebuie sa fie insotita de:
• formularul de cerere E 204;
• formularul E 207;
• documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
• o declaratie pe propria raspundere;
• o copie a actului de identitate romanesc (daca solicitantii detin dubla cetatenie sau daca au mentinut cetatenia romana);
• carnetul de munca original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate;
• livretul militar original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate;
• diploma de studii originala sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate sau adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora si forma de invatamant;
• adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca.
Iar solicitantii pensiei de urmas trebuie sa prezinte, pe langa cerere, si urmatoarele acte:
• formularul de cerere E 203;
• formularul E 207;
• declaratia pe propria raspundere urmasi;
• adeverinta de studii (elev sau student);
• o copie a actului de identitate romanesc (daca detin dubla cetatenie sau daca au mentinut cetatenia romana);
• carnetul de munca original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate al sustinatorului decedat;
• livretul militar original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate;
• diploma de studii originala sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate sau adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora si forma de invatamant a sustinatorului decedat.