Copilul meu are un comportament agresiv

/ / Modificat: 2005-07-22 15:16:46

 

Comportamentul agresiv face parte din viaþa noastrã, dar se manifestã diferit la fiecare dintre noi.

La copii, el poate fi privit din douã perspective. Poate fi considerat un ansamblu de reacþii la situaþiile pe care copilul le percepe ca stresante sau frustrante. De exemplu: refuzul pãrinþilor la o cerinþã a copilului, o ceartã cu alþi copii pentru posesia unei jucãrii  pot determina descãrcãri de agresivitate prin gesturi, vorbe urâte, lovituri sau chiar crize de furie.

Din alt punct de vedere, comportamentul agresiv al copilului poate fi considerat un mod de afirmare a personalitãþii, dar mai ales o modalitate privilegiatã de comunicare a propriilor exigenþe faþã de ceea ce îl înconjoarã. De exemplu, când un copil plânge insistent, pânã la urmã reuºeºte sã obþinã  de la pãrinþii lui ceea ce doreºte.

Încã de la vârste foarte mici, agresivitatea este observabilã, dar educaþia controlului impulsurilor distructive începe cu adevãrat când copiii intrã în al treilea an de viaþã, la vârsta lui "nu" ºi a crizelor de opoziþie (încãpãþânare) sau de furie. Greºesc pãrinþii care intervin în manierã foarte represivã þipând sau pedepsind (când copilul este suficient de mic pentru a nu ºti încã sã-ºi exercite autocontrolul), dar ºi aceia care sunt prea permisivi sau chiar indiferenþi lãsându-ºi copilul la dispoziþia impulsurilor sale agresive.

În primul rând, trebuie încurajatã comunicarea, explicându-i-se micuþului, efectele negative ale acþiunilor sale agresive. Acest lucru trebuie sã se întâmple de fiecare datã când vã surprindeþi copilul lovind alþi copii.

Este de preferat ca imediat dupã ce a lovit sã-i spuneþi cã l-aþi observat, ºi cã din acest motiv pãrãsiþi locul de joacã exact în acel moment. Îi explicaþi cã de câte ori va proceda în acest mod, se va întâmpla acelaºi lucru: pãrãsirea locului de joacã. Este important sã observaþi micuþul când are o conduitã pozitivã ºi apoi sã-l lãudaþi pentru acest lucru, evidenþiind faptul cã este agreabil tuturor în acele momente: adulþilor, dar mai ales copiilor care se aflã în preajma lui. Toate abordãrile pãrinþilor trebuie sã fie realizate cu mult calm ºi rãbdare. Progresele se vor obþine treptat, cu condiþia ca pãrinþii sã fie consecvenþi în atitudinea faþã de copil.

Dacã micuþul are un comportament agresiv în orice situaþie, atunci, aceastã conduitã poate avea altã semnificaþie: atragerea atenþiei pãrinþilor ocupaþi, dorinþa de a depãºi o stimã de sine scãzutã, tensiunea sau chiar violenþa familialã pe care o percepe ºi pe care o exprimã prin furie. De aceea, comunicaþi cu micuþul pentru a descoperi care este sursa reacþiilor sale agresive. Astfel veþi ºti cum sã interveniþi, dar,  pentru a rezolva cu success problema, apelaþi la sfatul unui psiholog.

Diana Paula Stoian,

Specialist in Psihologia Copilului

Detalii specialist


Diana Paula Stoian

Psiholog - Specialist in artterapie si consiliere psihologica pentru copii

Articole recomandate

Citeste si despre