Adoptie

Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului. Adoptia prezinta avantajul de a oferi o familie permanenta copilului.