Asociatia Telefonul copilului

/ / Modificat: 2011-12-01
Asociatia Telefonul copilului

Telefonul copilului 116 111 (apel gratuit)

Asociatia Telefonul Copilului este o organizatie neguvernamentala, non-profit, activa in domeniul protectiei drepturilor copilului.

Viziunea noastrã: toþi copiii meritã sã fie fericiþi.

Misiunea noastrã: acordarea unui sprijin real ºi imediat copiilor.

Asociaþia Telefonul Copilului a fost înfiintatã în anul 2006, dupã finalizarea funcþionãrii serviciului 0800 8 200 200, timp de 5 ani, în cadrul programelor Phare finanþate de Uniunea Europeanã, fiind promovat prin intermediul campaniilor "Casa de Copii nu e acasã" ºi "Drepturile copilului sunt lege". Povestea de succes a activitãþii Asociaþiei ºi a numãrului gratuit pentru copii se datoreazã în totalitate apelanþilor, care au contactat în numar mare serviciul Telefonul Copilului ºi au fãcut ca acesta sã îºi continue existenþa ºi dupã încheierea proiectelor Phare.

În luna iulie 2008, Asociaþiei Telefonul Copilului, în parteneriat cu Romtelecom, i-a fost acordatã de cãtre Autoritatea Naþionalã pentru Comunicaþii (ANC), licenþa pentru implementarea numãrului unic european de urgenþã pentru copii, 116 111. Începând cu data de 1 octombrie 2008 acesta a devenit funcþional la nivelul întregii þãri în reþeaua Romtelecom. România a fost a treia þarã din Uniunea Europeanã care a pus la dispoziþia copiilor acest numãr unic.

Serviciile oferite de cãtre Telefonul Copilului 116 111 sunt urmãtoarele:

  • Informare cu privire la promovarea ºi respectarea drepturilor copiilor;

  • Consiliere cu privire la promovarea ºi respectarea drepturilor copiilor;

  • Îndrumare cãtre instituþiile în mãsurã sã acorde asistenþa necesarã;

  • Urmãrirea modului de soluþionare a cazurilor

  • Articole recomandate

    Citeste si despre