Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015

| | Modificat: 2014-02-26 10:30:12

Pregatirea inscrierii in invatamantul primar

17 februarie 2014


Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de  scolarizare propus, respectiv numarul de clase  pregatitoare alocate, la fiecare unitate de  invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca  exista, si pe site-ul inspectoratului scolar. 

Actele necesare inscrierii in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2014-2015

scoala-copii_2

Afisarea, la sediul fiecarei unitati de invatamant si  pe site-ul acesteia, daca exista, sau pe site-ul  inspectoratului scolar, pentru unitatile de  invatamant care nu au site propriu, a informatiilor  care permit parintilor sa cunoasca activitatea  specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii,  cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de  invatamant in cadrul unei gradinite aflate in  structura scolii sau in consortiu cu scoala,  posibilitatea organizarii programului scoala dupa  scoala, fotografii ale spatiului in care se desfasoara  activitatea la clasa pregatitoare.

17 februarie 2014


Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii  psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, in  conformitate cu prevederile din Metodologia de  inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru  anul scolar 2014-2015, prevazuta in anexa nr. 2 la  ordin.  Afisarea unitatilor/ institutiilor in care se realizeaza  evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor  solicitata de parinti, in conformitate cu prevederile  din Metodologia de inscriere a copiilor in  invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015 ANEXA nr. 1 la ordinul MEN nr. privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a  copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015 prevazuta in anexa nr.2 la ordin.

17 februarie 2014


Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de  invatamant, a criteriilor specifice de departajare  elaborate de unitatile de invatamant, in urma  consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali  – sindicate, consiliu reprezentativ al parintilor avizate, din punctul de vedere al legalitatii, de catre  consilierul juridic si aprobate in consiliul de  administratie al unitatii de invatamant.  Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de  invatamant, a listei documentelor care sa  dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de  departajare.

19 - 28 februarie 2014


Organizarea, in fiecare unitate de invatamant in care  se desfasoara activitate specifica clasei pregatitoare,  a unei "Zile a portilor deschise", zi in care parintii,  copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile  dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot  purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate.

17 - 28 februarie 2014


Organizarea, in unitatile de invatamant prescolar, a  intalnirilor pentru informarea si consilierea  parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, in anul scolar 2014 – 2015, in invatamantul primar.

18 februarie - 12 martie 2014

 
Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare  psihosomatica a copiilor pentru care Metodologia de  inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru  anul scolar 2014-2015, prevazuta in anexa nr. 2 la  ordin, prevede aceasta evaluare.

18 februarie - 13 martie 2014

 
Comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii  psihosomatice a copilului, in scris, parintelui care a  solicitat evaluarea.

13 martie 2014


Transmiterea de catre centrele judetene de resurse si  asistenta educationala / Centrul Municipiului  Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala a  procesului-verbal in care este inscris rezultatul dezvoltarii psihosomatice a copiilor din  judet/municipiul Bucuresti, comisiei judetene/a  municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in  invatamantul primar (comisia judeteana/a  municipiului Bucuresti).

Completarea si validarea cererilor-tip de inscriere in clasa pregatitoare

17 februarie 2014


Afisarea, la sediul unitatii de invatamant si al  inspectoratului scolar si pe site-ul acestora, a  programului de completare a cererilor tip de  inscriere in invatamantul primar.

24 februarie - 14 martie 2014


Completarea de catre parinti, online sau la unitatea  de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, a  cererilor-tip de inscriere. Validarea cererilor-tip de  inscriere la unitatea de invatamant la care solicita  inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sambata).  Depunerea si validarea cererilor-tip de inscriere de  catre parintii care solicita inscrierea copiilor la scoala  speciala.

Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare

17 martie 2014


Procesarea, de catre comisia nationala de inscriere a  copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala),  a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei  informatice si repartizarea la scoala de  circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat  acest lucru in cererea-tip de inscriere.

18 - 20 martie 2014


Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe  baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din  documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor  care solicita inscrierea la o alta unitate de  invatamant decat scoala de circumscriptie, pe  locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea  cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din  unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor  generale si specifice de departajare si validarea de  catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta  faza.  Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor – tip  de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.

21 martie 2014


Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip  de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si  repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai  caror parinti au solicitat inscrierea la o alta scoala  decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi  din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza  optiunea pentru inscrierea in scoala de  circumscriptie.

21 - 22 martie 2014


Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul  inspectoratului scolar si al unitatilor de invatamant  a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri  ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa  prima etapa.

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare

24 martie 2014


Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant  si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de  repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar.  Informarea Ministerului Educatiei Nationale de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu  privire la procedura specifica de repartizare a  copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua.

25 martie - 4 aprilie 2014


Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul  unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre  cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de  catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in  nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau  care nu au participat la prima etapa.  Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de  invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile  privind inscrierea copiilor. ANEXA nr. 1 la ordinul MEN nr. privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a  copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015.

7 - 10 aprilie 2014


Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a  cererilor-tip de inscriere depuse de parinti, aplicand  procedura specifica elaborata de inspectoratul  scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice  de departajare, in limita locurilor disponibile.  Completarea, in aplicatia informatica, a datelor din  cererile – tip de inscriere pentru candidatii admisi in  aceasta etapa.

11 aprilie 2014


Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor  finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

14 - 18 aprilie 2014


Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul  scolar a cererilor parintilor copiilor care nu au fost  inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.  Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei  alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul  educational al copilului.  Calendarul inscrierii in clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost inscrisi in  invatamantul primar in anul scolar 2013-2014 si ai caror parinti solicita  inscrierea direct in clasa I.

24 februarie - 14 martie 2014


Depunerea solicitarilor de inscriere de catre parintii  care solicita inscrierea copilului la scoala de  circumscriptie, la sediul unitatii de invatamant  respective.

17 - 21 martie 2014


Solutionarea de catre unitatile de invatamant si,  dupa caz, cu acordul inspectoratelor scolare  judetene/Inspectoratului scolar al Municipiului  Bucuresti pentru suplimentarea numarului de  locuri/clase, a cererilor de inscriere depuse de catre  parintii care solicita inscrierea copiilor la scoala de  circumscriptie, prin aplicarea prevederilor  Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015, prevazuta in  anexa nr. 2 la ordin.

25 martie - 4 aprilie


Depunerea solicitarilor de inscriere, de catre parintii  care solicita inscrierea in alta scoala decat scoala de ANEXA nr. 1 la ordinul MEN nr. privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a  copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015  2014 circumscriptie, la unitatea de invatamant la care  solicita inscrierea.

7 - 10 aprilie 2014


Solutionarea de catre unitatile de invatamant,  respectiv comisiile judetene/a municipiului  Bucuresti a cererilor de inscriere depuse de parintii  care solicita inscrierea in alta scoala decat scoala de  circumscriptie, prin aplicarea prevederilor  Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul  primar pentru anul scolar 2014-2015, prevazuta in  anexa nr. 2 la ordin, a procedurii specifice elaborate  de catre comisiile judetene/a municipiului Bucuresti.

11 aprilie 2014


Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor  finale ale copiilor inscrisi in clasa I.

Sursa: Avocatnet.ro

Taguri Inscriere clasa pregatitoare Inscrieri clasa pregatitoare an scolar 2014-2015 Inscriere copii clasa pregatitoare

Articole recomandate

Citeste si despre