Inscrierea in clasa pregatitoare 2024. Din 11 aprilie, parintii pot depune cererile la scoala sau online

/ / Modificat: 2024-04-02
Inscrierea in clasa pregatitoare 2024. Din 11 aprilie, parintii pot depune cererile la scoala sau online

Ministerul Educatiei a publicat raspunsurile la cele mai frecvente intrebari privind inscrierea copiilor in clasa pregatitoare 2024, criterii de departajare, acte necesare, evaluarea CJRAE, intr-un ghid publicat pe site-ul institutiei. Pot fi inscrisi la scoala copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2024, inclusiv.

Regasesti mai jos, in format intrebare - raspuns, sinteza principalelor elemente cuprinse in calendarul si metodologia-cadru pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar in anul scolar 2024-2025.

Cine se poate inscrie in clasa pregatitoare?

Potrivit ghidului publicat de Ministerul Educatiei, in clasa pregatitoare se pot inscrie:

 • Copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2024, inclusiv;
 • Copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2024, in baza recomandarii pentru inscrierea in invatamantul primar (eliberata de unitatile de invatamant cu nivel prescolar sau in baza evaluarii Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala - CJRAE/CMBRAE, dupa caz).

Cui se adreseaza evaluarea CJRAE/CMBRAE ?

 • copiilor care nu au frecventat gradinita;
 • copiilor care s-au intors din strainatate.

Cand si unde se realizeaza evaluarea copiilor?

Evaluarea copiilor de catre CJRAE/CMBRAE este programata in perioada 28 martie - 10 aprilie 2024.

Evaluarea se face atat la sediul CJRAE/CMBRAE, cat si in diferite centre din judet/municipiul Bucuresti, cu prioritate in gradinite.

Pentru copiii care au frecventat gradinita sunt necesare:

 • inregistrarea cererilor transmise/depuse la unitatile de invatamant cu nivel prescolar pentru obtinerea recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare;
 • eliberarea/transmiterea catre parinte de catre unitatea de invatamant cu nivel prescolar a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz.

Pentru copiii care nu au frecventat gradinita sau au revenit din strainatate sunt necesare:

 • inregistrarea de catre CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de parinti pentru copiii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) si art. 6 (1) din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 4.019/2024;
 • planificarea de catre CJRAE/CMBRAE a organizarii evaluarii + afisarea si comunicarea programarii pentru participarea la evaluare;
 • desfasurarea evaluarii copiilor de catre CJRAE/CMBRAE;
 • eliberarea/transmiterea catre parinte de catre CJRAE/CMBRAE a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz;
 • solutionarea de catre Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti) a situatiilor exceptionale care necesita amanarea inscrierii in invatamantul primar.

La ce unitate de invatamant poate fi inscris un copil?

Parintele poate opta:

 • pentru inscrierea la scoala de circumscriptie: in aceasta situatie, copilul este automat inscris in baza validarii cererii de inscriere;
 • pentru o unitate de invatamant, alta decat scoala de circumscriptie: in aceasta situatie, copilul este inscris in limita locurilor libere si, daca este cazul, pe baza criteriilor generale si, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Parintele poate solicita, prin bifarea in cererea-tip de inscriere, ca locul la scoala de circumscriptie sa fie rezervat pentru eventualitatea in care copilul nu este inscris la unitatea de invatamant pentru care parintele a facut optiunea, din lipsa de locuri libere.

Unde vor avea loc inscrierile?

La unitatea de invatamant la care parintele doreste inscrierea copilului.

Cererile-tip de inscriere pot fi completate si validate direct la unitatea de invatamant la care parintele doreste inscrierea copilului.

Cererile-tip de inscriere pot fi completate si online pe site-ul dedicat, in interiorul calendarului de inscriere, insa dupa completarea acestora, parintii trebuie sa mearga la unitatea de invatamant pentru care doresc inscrierea copilului in vederea validarii cererii.

Care sunt actele necesare pentru inscriere?

 • Cerere-tip de inscriere
 • Copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal. Parintii divortati depun la inscriere si hotararea judecatoreasca definitiva din care rezulta modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului.
 • Copie si original - certificat de nastere copil.
 • Recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul).

Care este calendarul de completare/depunere a cererilor?

In perioada 11 aprilie - 14 mai 2024, parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali vor completa cererile-tip de inscriere online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor. De asemenea, in aceeasi perioada vor fi depuse/transmise cererile-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, inclusiv a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare, dupa caz, respectiv a declaratiei pe propria raspundere si a documentelor necesare in copie simpla.

Cand si unde vor fi afisate lista elevilor inscrisi si lista locurilor libere?

 • 29 mai (pentru prima etapa de inscriere): afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar a candidatilor inmatriculati si a numarului de locuri ramase libere;
 • 21 iunie (pentru a doua etapa de inscriere): afisarea in fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

Care sunt criteriile de departajare pe care scolile le aplica daca numarul de copii este superior numarului de locuri?

I. Criterii generale:

 • a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
 • b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;
 • c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
 • d) existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva.

II. Criterii specifice:

Sunt aplicate dupa criteriile generale si numai daca acestea nu asigura departajarea intre copii, cu exceptia situatiilor prevazute de metodologie.

Sunt elaborate de catre fiecare unitate de invatamant in parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de catre parinti/tutori legali si nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie sa tina cont de faptul ca toti copiii au drepturi egale, indiferent de conditia sociala, financiara, indiferent de nationalitate, rasa, religie, confesiune, sex etc.

De unde isi pot procura parintii informatii?

 • Internet: pe paginile proprii de web, inspectoratele scolare judetene vor crea o sectiune numita Inscrierea in invatamantul primar 2024, vizibila & accesibila de pe prima pagina
 • Direct de la scoli.
 • Prin intermediul liniilor telverde, instituite la nivelul inspectoratelor scolare.

Exista suficiente locuri pentru copii in clasa pregatitoare?

Fiecare copil are un loc asigurat in clasa pregatitoare. Numarul de locuri alocat prin cifra de scolarizare pentru clasa pregatitoare este mai mare decat numarul copiilor.

Cum functioneaza inscrierea in invatamantul primar privat?

Inscrierea se face in prima etapa.

Inscrierea se face direct la unitatea de invatamant sau prin formularul online, daca unitatea de invatamant autorizata/acreditata si-a introdus toate datele in aplicatia informatica pentru inscrierea in clasa pregatitoare, la fel ca unitatile de invatamant de stat. In caz contrar, inscrierea se face doar la unitatea de invatamant. In cazul inscrierii online, validarea inscrierii se face la sediul unitatii de invatamant dorite.

In cazul in care, din diferite motive, copilul nu este inmatriculat la unitatea de invatamant particular solicitata, acesta poate fi inscris la scoala de circumscriptie, daca parintele/tutorele legal instituit/imputernicitul legal a bifat optiunea de intoarcere la scoala de circumscriptie. In caz contrar, participa la a doua etapa de inscriere.

Ce este important de stiut despre cererea de inscriere online?

Atentie! Completarea cererii de inscriere online nu garanteaza inscrierea copilului in unitatea de invatamant si nu elimina obligativitatea de a valida dosarul complet al copilului la unitatea de invatamant in care se doreste inscrierea.

Surse: edu.ro

Pentru mai multe articole interesante, urmareste-ne pe pagina de Facebook Copilul.ro

Taguri Clasa pregatitoare Inscriere clasa pregatitoare Inscriere copii clasa pregatitoare

Articole recomandate

Citeste si despre