Peste 1000 de Nume latinesti, Nume biblice

Alexander

aparatorul oamenilor, protector

Camil

tineri care il asistau pe preotul lui Jupiter

Claudia

schiop, olog

Clement

milos, amabil, bland, bun

Cornel

corn

Ignatius

aprig, aprins

Titus

aparator