Clasa pregatitoare 2020-2021. Calendarul de inscriere in invatamantul primar in sezonul scolar 2020-2021

/ / Modificat: 2020-02-17
Clasa pregatitoare 2020-2021. Calendarul de inscriere in invatamantul primar in sezonul scolar 2020-2021

Inscrierea la clasa pregatitoare incepe pe 4 martie.  Parintii trebuie sa completeze online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor cererile-tip de inscriere.

Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul orar 8.00- 18.00 (luni-vineri), potrivit proiectelor de metodologie si de calendar al incrierii pus in dezbatere publica de Ministerul Educatiei. 

Fiecare scoala isi va stabili criteriile specifice care nu pot include existenta unor liste de preinscrieri, organizate in afara calendarului inscrierii, sau orice alte proceduri care nu respecta spiritul si litera metodologiei.

Calendar inscriere in invatamantul primar in anul scolar 2020-2021

24 februarie 2020 - Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de Scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregAtitoare alocate, la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar;

24 februarie 2020 - Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti tutori legal instituiti/ reprezentanti legali, in conformitate cu prevederile din Metodologia de inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021;

24 februarie 2020 - Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatile de invatamant, in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali;

25 februarie – 9 martie 2020 - Organizarea, in fiecare scoala in care se desfasoara activitate specifica clasei pregatitoare, a unei "Zile a portilor deschise," zi in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate;

25 februarie – 9 martie 2020 - Organizarea, in unitatile de invatamant prescolar, a intalnirilor pentru informarea si consilierea parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, in anul scolar 2020 – 2021, in invatamantul primar;

25 februarie – 20 martie 2020 - Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor pentru care Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin, prevede aceasta evaluare;

25 februarie – 23 martie 2020 - Comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea.

25 martie 2020 - Transmiterea de catre centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala a procesului-verbal in care este inscris rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor din judet/municipiul Bucuresti, catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar;

25 februarie 2020 - Afisarea, la sediul unitatii de invatamant si al inspectoratului scolar si pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de inscriere in invatamantul primar.

Prima etapa de inscriere in invatamantul primar

  • 26 martie 2020 - Procesarea, de catre Comisia nationala de inscriere a copiilor în invatamantul primar, a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere;
  • 27 - 30 martie 2020 - Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali, a cererilor prin care se solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza. Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza;
  • 31 martie 2020 - Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinrti/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie;
  • 1 aprilie 2020 - Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.

A doua etapa de inscriere in invatamantul primar

  • 22 aprilie 2020 - Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar. Informarea Ministerului Educatiei si Cercetarii de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua;
  • 23 aprilie – 30 aprilie 2020 - Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor;
  • 4 mai - 6 mai 2020 - Procesarea, la nivelul unitatilor de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile. Completarea, in aplicatia informatica, a datelor din cererile – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta etapa;
  • 7 mai 2020 - Afisarea la fiecare unitate de invatamâant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare;
  • 8 mai – 15 mai 2020 - Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant. Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului.

Sursa: hotnews.ro

Taguri Clasa pregatitoare Inscriere An scolar 2020-2021

Articole recomandate

Citeste si despre