Concediul si indemnizatia de crestere a copilului. Ghid privind acordarea acestora

/ / Modificat: 2017-02-21 12:59:36

Normele de aplicare intra in vigoare la 1 iulie 2016.

Cine beneficiaza de concediul si indemnizatia de crestere a copilului?

1. Persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, adoptiei, incredintarii in vederea adoptiei, plasamentului sau tutelei, au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara.

- Cererile pentru solicitarea unui drept nou si actele doveditoare pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/ stimulentului de insertie/ sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii se depun in continuare la primaria comunei/ orasului/ municipiului/ respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti de domiciliu sau resedinta a solicitantului.

- Conform noilor reglementari, incepand cu 1 iulie 2016, parintii care depun pentru prima data o cerere pentru concediu si plata indemnizatiei pentru cresterea copilului pot opta pentru acordarea concediului si indemnizatiei aferente pentru o perioada de 2 ani si apoi, daca doresc reluarea activitatii, pot sa depuna cerere numai pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an si 10 luni incepand cu data de 1 iulie 2016, pentru acordarea stimulentului de insertie pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.

2. Parintii care se afla in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, plata indemnizatiei lunare, stimulent de insertie/concediu fara plata

Acestia depun cerere pentru prelungirea / reluarea concediului de crestere a copilului si a platii indemnizatiei lunare oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, drepturile fiind reluate de la data depunerii cererii.

Persoanele care doresc reluarea concediului si a indemnizatiei aferente incepand cu drepturile lunii iulie 2016 vor depune cererea in perioada 1 iulie – 1 august 2016.

De retinut!

Reluarea drepturilor de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului se face incepand cu luna iulie 2016, daca cererea si actele doveditoare se depun in perioada 1 iulie - 1 august 2016, inclusiv.

Persoanele care depun cerere in perioada 1 iulie - 22 iulie 2016 pentru prelungirea sau reluarea concediului de crestere a copilului si plata indemnizatiei lunare vor putea beneficia de plata drepturilor aferente lunii iulie 2016 in luna august 2016.

Persoanele care depun cerere in perioada 23 iulie - 1 august 2016 pentru prelungirea sau reluarea concediului de crestere a copilului si plata indemnizatiei lunare vor putea beneficia de plata drepturilor aferente lunii iulie 2016 in luna septembrie 2016.

Daca cererea si actele doveditoare se depun incepand cu data de 2 august 2016, plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se face incepand cu data depunerii cererii, pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

Cererile noi pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru crestere a copilului, a stimulentului de insertie, a sprijinului lunar si a alocatiei de stat pentru copii (impreuna cu actele doveditoare) se depun in continuare la primaria localitatii de domiciliu sau, pentru municipiul Bucuresti, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) din sectorul de domiciliu.

3. Parintii care se afla in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani si plata indemnizatiei lunare

- Acestia NU TREBUIE SA DEPUNA CERERE pentru prelungirea / reluarea concediului de crestere a copilului si a platii indemnizatiei lunare. Pentru aceste persoane modificarea cuantumului indemnizatiei lunare aferente se realizeaza din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordarii dreptului.

- Pentru persoanele aflate in plata stimulentului de insertie (indiferent de optiunea de concediu exprimata initial) prelungirea perioadei de acordare a stimulentului pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu handicap se face din oficiu, daca nu se solicita revenirea in concediu pentru cresterea copilului.

- Parintii care doresc reluarea activitatii pot sa depuna cerere numai pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an si 10 luni incepand cu 1 iulie 2016, pentru acordarea stimulentului de insertie pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.

regulile_de_acordare_a_concediului_pentru_cresterea_copilului_2016

Unde se depune cererea pentru prelungirea / reluarea concediului de crestere a copilului si a platii indemnizatiei lunare?

Cererea completata si adeverinta de prelungire a concediului pot fi trimise astfel:

- Prin E-MAIL, in format scanat, la adresele electronice ale AJPIS/APISMB;

- Prin POSTA, cu specificatia pe plic “prelungire/reluare drepturi ICC”;

Sau

- Depuse direct la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala / Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti care a platit dreptul.

Programul de lucru cu publicul:

luni si miercuri: 8.30-18.00

marti, joi si vineri: 8.30-16.00

Unde se depun cererile pentru acordarea unui drept nou?

Cererile si dosarele cu acte doveditoare pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/ stimulentului de insertie/ sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii se depun in continuare la PRIMaRIA comunei/ orasului/ municipiului/ respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

Acte necesare obtinerii drepturilor reprezentand indemnizatie sau stimulent de insertie

Se va completa si depune o cerere, insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente:

- copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie. Acestea vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele;

- actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei/ care are copilul in plasament/ in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore;

- dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

- dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului;

- actele doveditoare care sa ateste indeplinirea perioadelor asimilate (de ex.: somaj, concedii

medicale/ perioada in care a urmat studii preunivesitare/ universitare/ postuniversitare etc);

- orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

La stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana indreptatita din salarii si asimilate acestora, din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura cum sunt acestea definite de Codul fiscal, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate.

Baza de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului impartita la 12.

In cazul veniturilor din activitati independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in calcul veniturile inscrise in actele doveditoare impartite la numarul de luni in care s-au realizat acestea.

In situatia persoanelor care au lucrat intr-un stat membru UE si care au dreptul la indemnizatie in Romania, pentru conversia in moneda nationala a veniturilor realizate de acestea, se ia in calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara depunerii cererii.

Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului si a stimulentului de insertie incepand cu 1 iulie 2016

- limita minima a indemnizatiei creste la 85% din salariul minim brut pe tara garantat in plata, respectiv 1.063 lei (1.250 lei este salariul minim) fata de 600 lei, cat este in prezent;

- limita maxima a indemnizatiei este eliminata, aceasta urmand sa fie calculata la 85% din veniturile nete realizate;

- suma suplimentara pentru gemeni/multipleti sau pentru situatii de suprapunere creste la 85% din salariul minim brut pe tara garantat in plata, respectiv 1.063 lei (1.250 lei este salariul minim) fata de 600 lei, cat este in prezent;

- stimulentul de insertie se stabileste la 50% din indemnizatia minima.

Indemnizatia pentru cresterea copilului si alte forme de sprijin destinate cresterii copilului

Se aplica in cazul:

- persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu 1 iulie 2016;

- persoanelor ai caror copii s-au nascut inainte de 1 iulie 2016, dar care nu au indeplinit conditiile de acordare prevazute de lege, anterior acestei date

Concediul de crestere va avea o durata unica - parintii vor putea intra in concediu pana cand copilul implineste doi ani, iar varianta de concediu pana la varsta de un an va fi eliminata.

Beneficiarii concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani (respectiv trei ani, in cazul copilului cu handicap) pot obtine lunar, de-acum incolo, stimulentul de insertie in cuantum majorat, daca revin la munca mai devreme decat trebuie. Stimulentul creste de la 500 la 531,25 lei pe luna.

Sursa articol: Ministerul Munciii

Citeste si despre