Indemnizatia de crestere a copilulului 2020

/ / Modificat: 2019-12-17
Indemnizatia de crestere a copilulului 2020

Indemnizatia lunara pentru cresterea si ingrijirea copilului se acorda oricarui parinte care a obtinut venituri din salarii sau asimilate salariilor. In general mamele sunt cele care beneficiaza de concediu pentru ingrijirea copilului, insa, optional, de acesta pot beneficia si tatii. Cum se calculeaza indemnizatia, care sunt conditiile si actele necesare care trebuie depuse la DGASPC, aflati in cele de mai jos.

Indemnizatia de crestere a copilului se stabileste, potrivit legii nr.66/2016, in functie de veniturile nete obtinute anterior datei nasterii copilului. Indemnizatia se acorda in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nasterii. Aceasta nu poate fi insa mai mica de 85% din salariul minim brut pe tara garantat in plata.

Indemnizatia de crestere a copilului pentru mamele care dau nastere la gemeni, tripleti sau multipleti se calculeaza astfel: pentru un copil se acorda 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni anterioare nasterii, iar incepand cu al doilea copil dintr-o sarcina multipla se acorda, pentru fiecare, 85% din cuantumul salariului minim pe economie.

Pentru cazurile speciale, cum sunt copiii cu handicap, indemnizatia de crestere se acorda pana la implinirea varstei de 3 ani. De asemenea, stimulentul de insertie in munca, atunci cand mama se intoarce la serviciu, se acorda pana in momentul in care copilul va implini varsta de 4 ani.

De indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului.

De asemenea beneficiaza de indemnizatie si persoana care fie a adoptat copilul, fie are copilul in plasament sau plasament in regim de urgenta, fie a fost numit tutore ( in aceasta situatie se va avea in vedere indeplinirea conditiilor timp de 12 luni anterior adoptiei, plasamentului sau tutelei).

Cine are dreptul la indemnizatie pentru cresterea si ingrijirea copilului

Potrivit legii, indemnizatia de crestere a copilului se acorda pana la varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copiilor cu handicap.

Persoanele eligibile pentru primirea indemnizatiei sunt cele care in ultimele 24 de luni anterior datei nasterii copilului au realizat timp de 12 luni consecutiv venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal (venituri din salarii, din activitati independente si din activitati agricole).

Cele 12 luni in functie de care se calculeaza cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului pot fi constituite si din perioade asimilate in care persoana indreptatita s-a aflat in una dintre urmatoarele situatii:

 • sotia si-a insotit sotul intr-o misiune in strainatate;
 • a primit indemnizatie de somaj;
 • i-au fost acrodate concedii si indemnizatii de asigurari de sanatate;
 • a beneficiat de perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;
 • a primit indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2/3 ani;
 • a avut de pensie de invaliditate;
 • persoana a fost inscrisa la cursuri de formare/perfectionare profesionala cu acordul angajatorului si a beneficiat de concediu fara plata;
 • persoana care urmeaza sa primeasca indemnizatie a fost inscrisa la cursuri de zi ale invatamantului universitar, postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii sau este in perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invatamantului universitar cu examen de diploma/licenta.
Pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul cuvenit in luna respectiva.

In situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioade asimilate, fara venituri aferente acestora, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata.

Pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura si care nu lucreaza in baza unui contract individual de munca, concediul reprezinta intreruperea sau suspendarea activitatii pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

In cazul persoanelor care au venituri din mai multe surse, pentru a putea beneficia de indemnizatie de crestere a copilului, acestea trebuie sa isi suspende cel putin una dintre activitati si sa prezinte documente doveditoare in acest sens.

In situatia in care unul dintre parinti se afla deja in concediu de maternitate, concediul si indemnizatia lunara pentru urmatorul copil se pot acorda doar dupa terminarea concediului de maternitate si nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii acestuia.

Parintele care a beneficiat de concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului poate opta pentru incetarea drepturilor mentionate acordate pentru primul copil, astfel incat celalalt parinte sa aiba posibilitatea de a solicita drepturile pentru cel de-al doilea copil, in masura in care indeplineste conditiile legale.

Cand se depun cererile de acordare a indemnizatiei

Conform prevederilor OUG nr. 111/2010 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OUG nr. 148/2005 republicata, drepturile reprezentand indemnizatie de crestere si ingrijire a copilului se cuvin si se platesc dupa cum urmeaza:

 • incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza conform legii concediul si indemnizatia de maternitate (minim 42 zile calendaristice de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data);
 • incepând cu data nasterii copilului, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile legale pentru acordarea concediului si indemnizatiei aferente, daca cererea este depusa in termen de 60 zile lucratoare de la acea data;
 • incepând cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului in regim de urgenta, daca cererea este depusa în termen de 60 zile lucratoare de la acea data;
 • de la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap, in situatia in care, dupa alegerea optiunii de concediu de catre persoana indreptatita, copilul este incadrat in grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la aceasta data. Daca cererea este depusa dupa termenul mentionat, dreptul se acorda de la data depunerii cererii;
 • de la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap, in situatia in care dupa implinirea varstei 2 ani copilul, respectiv unul sau mai multi dintre copiii rezultati din sarcini multiple este incadrat intr-un grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la aceasta data, sau, in caz de nerespectare a termenului, de la data depunerii cererii;
 • de la data depunerii cererii in celelalte cazuri.

Acte necesare pentru depunerea cererii de acordare a indemnizatiei lunara pentru cresterea copilului

Pentru a beneficia de indemnizatie pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani este necesara depunerea la DGASPC a urmatoarelor acte:

 • cerere (Anexa la HG nr.449/2016);
 • act de identitate al solicitantului - copie si original;
 • act de identitate al celuilalt parinte - copie si original;
 • certificat de nastere al copilului - copie si original;
 • hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta - copie si original;
 • certificat de casatorie - copie si original;
 • adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca persoana indreptatita (a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, in ultimele 24 luni anterior datei nasterii copilului; nivelul lunar al veniturilor; valoarea bonurilor de masa, dupa caz; prima si ultima zi de concediu de maternitate; data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie; prima zi de concediu de crestere a copilului).

Acte suplimentare de atasat la dosarul pentru obtinerea indemnizatiei

 • Daca pe perioada celor 12 luni anterioare nasterii copilului solicitantul a beneficiat de bonuri de masa, precum si de alte bonusuri oferite de catre angajator, dar pentru care nu se platesc asigurari sociale, se va anexa la dosar si o adeverinta privind cuantumul acestora;
 • Dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului precum si copia deciziei de impunere eliberate de autoritaţile competente;
 • Dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri neimpozabile;
 • Dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul asociatilor unici;
 • Dovada eliberata de autoritatile competente sau angajatori din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului (in cazul in care la data nasterii copilului persoana indreptatita se afla deja in concediu de crestere si intrijire pentru un copil nascut anterior);
 • In cazul persoanelor salariate se depune si decizia de suspendare a activitatii - original sau copie conforma cu originalul;
 • Adeverinta de studii/diploma de absolvire, in cazul persoanele care au urmat sau urmeaza o forma de invatamant universitar, postuniversitar sau liceal;
 • Dosar cu sina din carton (coperti intregi);
 • Declaratia celuilalt parinte (se completeaza in fata functionarului);
 • Pentru plata in cont bancar se depunde extras de cont de la banca la care este deschis contul.

Articole recomandate

Citeste si despre