Nume cu semnificatia uniune

Agafya

dragoste crestina fata de aproapele tau, comunitate, solidaritate, uniune

Agapia

dragoste fata de aproape, solidaritate, uniune, comunitate