Nume cu semnificatia comunitate

Agafya

dragoste crestina fata de aproapele tau, comunitate, solidaritate, uniune

Agapia

dragoste fata de aproape, comunitate, solidaritate, uniune