Nume cu semnificatia patronimic purtat de urmasii lui Abas

Abantiades

patronimic purtat de urmasii lui Abas