Indemnizatia pentru cresterea copilului
 

Ianuarie 2009:Indemnizatia de maternitate, plafonata la 4000 lei

I. La data de 14.11.2005, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1008, a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.148/03.11.2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. Prevederile acestui act normativ urmeaza a intra in vigoare la data de 1.01.2006.

II. Principalele reglementari ale OUG nr.148 vizeaza:

• Sfera de reglementare:

- acordarea unor drepturi banesti familiilor, in vederea cresterii copilului in varsta de pana la 2, respectiv 3 ani:

o incepand cu 01.01.2006 indemnizatie si stimulent;


o incepand cu 01.01.2007 alocatie de stat pentru copii in cuantum majorat.• Cuantumul drepturilor:

- incepand cu 01.01.2006:

o indemnizatie: 800 lei/luna;

o stimulent: 300 lei/luna.

- incepand cu 01.01.2007:

o indemnizatie: 600 lei/luna

o stimulent: 100 lei/luna;

o alocatie de stat pentru copiii in varsta de pana la 2, respectiv 3 ani: 200 lei/luna.

• Conditii de acordare a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului:

Realizarea, timp de 12 luni anterioare nasterii, a unor venituri profesionale supuse impozitului pe venit. in cele 12 luni pot fi incluse si alte perioade, expres prevazute de actul normativ.

• Conditii de acordare a stimulentului:

Se acorda in perioada in care beneficiarii indemnizatiei realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit. in aceste situatii, plata indemnizatiei de 800 lei (in anul 2006), respectiv 600 lei (in anul 2007) se suspenda.

• Autoritati competente cu plata drepturilor:

Directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie, respectiv directia de munca, solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti.

NOTA Pentru indemnizatiile care se cuvin cu incepere de la data de 1.01.2006, inceteaza obligatia angajatorilor, respectiv a caselor teritoriale de pensii si agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, de a stabili/achita astfel de drepturi.

III. Aspecte procedurale

• Actele necesare acordarii indemnizatiei, stimulentului sau alocatiei de stat pentru copii (in principal):

-  actul de identitate al solicitantului;

- certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;

- certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;

- alte acte necesare dovedirii calitatii care confera persoanei dreptul la acordarea prestatiilor stabilite de OUG nr.148/2005.

• Depunerea si solutionarea cererilor pentru acordarea drepturilor:

- cererile, insotite de documentele justificative, se depun, dupa caz, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor Municipiului Bucuresti, pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta. Aceasta obligatie o au toate persoanele indreptatite, inclusiv cele care, la data de 31 decembrie 2005, se afla in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

- primariile au obligatia de a transmite la directiile teritoriale de munca, pana pe data de 10 a fiecarei luni, cererile solicitantilor, insotite de documentele justificative.

- cererile se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la directia teritoriala de munca, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv.

• Comunicarea deciziei:

Decizia se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii. Contestatiile formulate impotriva deciziei se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.

• Plata drepturilor:

in cazul persoanelor care solicita indemnizatia, dupa data de 31.12.2005, precum si in cazul celor care solicita acordarea stimulentului, drepturile se cuvin si se platesc dupa cum urmeaza:

- incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate si plata indemnizatiei aferente, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la aceasta data.

- incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente.

- incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului.

- de la data depunerii cererii, in situatiile in care se depaseste acest termen.

in cazul persoanelor care, la data de 31.12.2005, se afla in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului acordata in baza prevederilor Legii nr.19/2000, indemnizatia se cuvine si se plateste dupa cum urmeaza:

-  de la data de 1.01.2006, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile lucratoare de la aceasta data.

-  de la data cererii, in situatiile in care se depaseste acest termen  

NOTA Aspecte procedurale referitoare la transferul dosarelor pentru drepturile cuvenite sau aflate in plata la data de 31.12.2005 de la angajatori la directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie, vor fi comunicate in timp util.

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

Pentru mai multe articole interesante, urmareste-ne pe pagina de Facebook Copilul.ro

Taguri

Citeste si despre

Articole de la parteneri

Aplicatii pentru copii

DESCARCA
DESCARCA

Inainte sa pleci,

Poti gasi informatii utile si in materialele urmatoare:


Trimite articolul catre prietenii tai

Poti baga cate mailuri vrei tu separate prin spatiu!

Trimite mesajul