Stimulentul de insertie acordat parintilor

| | Modificat: 2013-08-22 12:18:47

Stimulentul de insertie este acea suma pe care o primesc parintii aflati in concediul de crestere a copilului (CCC) si care se hotarasc sa se intoarca la serviciu inainte de incheierea concediului. Ei realizeaza, astfel, venituri impozabile inainte de data de expirare a CCC.

indemnizatie1

In functie de momentul nasterii copilului si al intrarii in CCC exista doua situatii:

 • mamele care au nascut inainte de 31 decembrie 2010, pentru care se aplica OUG 148/2005, daca se intorc la serviciu inainte de finalul CCC, primesc un stimulent de insertie in valoare de 100 de lei pana cand copilul implineste varsta de 2 ani;
 • mamele care au nascut dupa 1 ianuarie 2011 (pentru care se aplica OUG 111/2010), daca au optat pentru concediul de crestere a copilului in varsta de pana la un an, dar se intorc la serviciu inainte de termen, beneficiaza de un stimulent de insertie in valoare de 500 de lei pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.


Daca parintii, conform OUG 111/2010, au optat pentru concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului de pana la 2 ani, chiar daca revin la serviciu inainte de acest termen, nu vor putea beneficia de stimulentul de insertie.

Solicitarea stimulentului de insertie trebuie facuta in scris, pe baza de cerere, neputand fi schimbata pe parcursul acordarii drepturilor. Cererile pentru acordarea stimulentului de insertie se depun la primaria comunei, orasului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

Acte necesare:


 • cerere (Anexa 6 la HG nr.57/2012);
 • actul de identitate al solicitantului (copie si original);
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original);
 • hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei;
 • certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie ÅŸi original);
 • certificat casatorie (copie ÅŸi original);
 • livret de familie (copie si original);
 • adeverinta tip eliberata de angajator, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a beneficiat de concediu de maternitate (pre si postnatal), (se precizeaza perioada), a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului (nu intereseaza cuantumul acestora) sau realizeaza venituri in prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a activitatii;
 • dosar cu sina din carton;
 • pentru plata in cont bancar - extras de cont, deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST ÅŸi ING pe numele solicitantului.


Drepturile  prevazute de  OUG 111/2010 reprezentand indemnizatii si stimulent de insertie se stabilesc astfel:

 • incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
 • incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile legale pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente (ex:  situatia tatilor care depun dosarul pt indemnizatie);
 • incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute in primele trei situatii ( ex: parintele doreste sa-si ia concediu de odihna  mai inainte de a intra in concediul de crestere a copilului; cererea se poate depune dupa intoarcerea din concediu).

Plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7/OUG 111/2010, inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:

 • copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
 • beneficiarul nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si nici nu se afla in concediul pentru cresterea copilului;
 • a avut loc decesul copilului.


Plata stimulentului de insertie se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si solicita concediul pentru cresterea copilului.

Neachitarea obligatiilor legale fata de bugetele locale conduce la suspendarea pe o perioada de 5 luni a drepturilor, incepand cu drepturile aferente lunii februarie.

Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local atrage dupa sine reluarea platii drepturilor, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.

Beneficiarii drepturilor transmit agentiei teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administratiei publice locale prin care se face dovada achitarii obligatiilor de plata catre bugetul local.

indemnizatie2

In situatia in care a intervenit suspendarea drepturilor, o alta persoana indreptatita (celalalt parinte) le poate solicita, daca indeplineste conditiile legale. Aceste drepturi  i se vor  acorda noului beneficiar de la data suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-a produs suspendarea, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen.


Cand intervine suspendarea drepturilor?


a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;


b) beneficiarul este indepartat  de la exercitarea tutelei;


c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;


d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;


e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;


f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;


g) beneficiarul a decedat;


h) in situatia in care beneficiarul NU mai indeplineste urmatoarele conditii:

 • este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
 • are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
 • locuieste in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.


i) beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;


j) se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate;


k) plata stimulentului de insertie se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si solicita concediul pentru cresterea copilului – situatia este favorabila parintelui care risca sa fie  concediat din cauza falimentului firmei, de exemplu ; el va putea face cerere pentru reacordarea CCC pana ce copilul implineste 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.


Drepturile prevazute de OUG 111/2010  nu pot fi urmarite silit (decat in vederea recuperarii sumelor incasate necuvenit cu acest titlu) si nu sunt supuse impozitarii. De asemenea, nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii stabilite de lege.

Angajatorului ii este interzis sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul  salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie, pe o perioada de 6 luni dupa revenirea definitiva a acesteia /acestuia in unitate.

Interdictia  nu oprereaza in cazul falimentului, dizolvarii sau reorganizarii judiciare. Nerespectarea acestor principii de concediere face ca actul prin care se dispune  concedierea sa fie lovit de nulitate absoluta. Instanta va dispune anularea deciziei de concediere, daca a fost efectuata netemeinic sau nelegal, si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, impreuna cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

De asemenea, se va efectua repunerea partilor in situatia anterioara emiterii actului de concediere. Insa, daca salariatul nu cere acest lucru, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.

Puteti discuta cu mamicile din Comunitatea Copilul.ro despre toate intrebarile pe care le aveti in legatura cu acordarea indemnizatiei de crestere a copilului si stimulentului de insertie  in topicul Indemnizatie crestere copil 2012 de pe Forum.

Articolul este scris de Krisstina, moderatorul sectiunii Consiliere Juridica de pe Forum. Daca aveti intrebari in legatura cu indemnizatia de crestere copil va puteti loga pe forum si ii puteti adresa intrebari.

Taguri Drepturi parinti Indemnizatie crestere copil 2012 Indemnizatie crestere copil

Articole recomandate

Citeste si despre