Indemnizatia pentru cresterea copilului in 2018

/ / Modificat: 2018-07-09 00:00:00

Indemnizatia pentru cresterea copilului este un ajutor social oferit parintelui care ramane acasa, in concediu de crestere a copilului pana cand cel mic implineste varsta de 2 ani. Conform prevederilor legale in vigoare, oricare dintre cei doi parinti poate opta pentru a intra in concediu de crestere a copilului, beneficiind in cursul acestuia de un venit sub forma indemnizatiei, care incepand de anul acesta are atat o limita minima, in valoare de 1250 de lei, cat si o maxima de 8500 de lei.

indemnizatie-crestere

Stabilirea cumantumului indemnizatiei lunare

Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se stabileste, conform legii, in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni consecutiv din ultimele 24 de luni anterioare nasterii copilului si valoarea sa nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata.

Prin urmare, pentru a beneficia de acest ajutor social, trebuie sa te afli in concediu de crestere copil si sa fi realizat venituri impozabile timp de 12 luni consecutiv in ultimii doi ani de dinainte de nasterea copilului.

Aceste 12 luni consecutive se pot constitui din perioade asimilate, daca te afli intr-una din urmatoarele situatii:

1. Ti-ai insotit sotul/sotia in misiune permanenta in strainatate;

2. Ai beneficiat de indemnizatie de somaj;

3. Ai beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;

4. Ai realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;

5. Ai beneficiat de indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2 ani;

6. Ai beneficiat de pensie de invaliditate;

7. Ai beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare/perfectionare profesionala din initiativa si cu acordul angajatorului;

8. Ai urmat sau urmeazi cursurile de zi ale invatamantului universitar postuniversitar sau liceal;

9. Te afli in perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invatamantului universitar cu examen de diploma/licenta.

Alte conditii de eligibilitate

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.111/2010, care reglementeaza indemnizatia pentru cresterea copilului, cu ultimele sale modificari si completari, stipuleaza si obligativitatea persoanei care solicita ajutorul social de a avea domiciliul sau resedinta in Romania si de a locui in tara impreuna cu copilul pentru care solicita aceasta indemnizatie de crestere.

Este de retinut faptul ca pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului si persoanele care adopta un copil, care au un copil in plasament, sau care au fost numiti tutore, cu conditia indeplinirii cerintelor legale timp de 12 luni anterior adoptiei, plasamentului sau tutelei.

Solicitarea indemnizatiei de crestere copil

Cererile persoanelor interesate se depun la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din raza careia apartii, iar dosarul pe care il vei depune in acest sens trebuie sa contina urmatoarele documente:

  • cerere tip;
  • actul de identitate al solicitantului, copie si original;
  • actul de identitate al celuilalt parinte, copie si original;
  • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, copie si original, hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta copie si original;
  • certificat de casatorie, copie si original;
  • adeverinta tip eliberata de angajator din care sa rezulte ca ai realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, in ultimele 24 luni anterior datei nasterii copilului, nivelul lunar al acestora, prima si ultima zi de concediu de maternitate, data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie, prima zi de concediu de cresterea copilului.

Dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului se stabileste astfel:

1. Incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;

2. Incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

3. Incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;

4. De la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la punctele anterioare.

Legislatia actuala incurajeaza si intoarcerea la serviciu inainte de expirarea celor 2 ani acordati concediului de crestere a copilului, prin acordarea unui stimulent de insertie in valoare de 50% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilite.

Taguri Indemnizatie crestere copil Indemnizatie maternitate Dosar indemnizatie

Citeste si despre