Cursuri de calificare/specializare. 1 lei
Centrul pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala Giurgiu organizeaza cursuri de calificare/specializare/perfectionare pentru urmatoarele meserii:
Apicultor,
Barman,
Brutar-Patiser,
Bucatar,
Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor,
Casier,
Comunicare in Limba Engleza,
Constructor-montator structuri mecanice,
Contabil,
Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca,
Electrician,
Electromecanic material rulant,
Fierar-betonist,
Evaluator de competente profesionale,
Formator,
Ingrijitoare batrani la domiciliu,
Inspector (referent) resurse umane,
Inspector SSM,
Inspector protectie civila,
Lucrator in comert,
Lucrator in mecanica agricola,
Lucrator in structuri pentru constructii,
Manager proiect,
Masinist utilaje cale si terasamente,
Operator calculator electronic si retele,
Ospatar (Chelner),
Pescar in ape interioare si de coasta,
Servant pompier,
Specialist SSM,
Sudor electric,
Tamplar universal,
Tehnician cadastru funciar topograf,
Tehnician in constructii lucrari publice,
Tehnician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului,
Tehnician protectia mediului (Tehnician ecolog)

Relatii la telefon: 0735.333.257/ Fax: 0246.221.000

cfpdr.eu

Telefon/contact: 0735333257 / 0246.221.000