Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutiile din sectorul bugetar, unitatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza personal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor de cresa

Este decizia angajatorului de a oferi tichete de cresa angajatilor.
De tichete pot beneficia doar angajatii care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.
Tichetele nu pot fi utilizate si pentru plata bonelor, pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la cresa unde este inscris copilul salariatului ( crese din sistemul privat sau cele de stat)

Pentru sumele acordate in tichete de cresa in limitele impuse de lege, atat angajatorii cat si angajatii sunt scutiti de plata taxelor salariale, doar angajatul platind 16% impozitul pe venit.

Acte necesare pentru a primi tichetele de cresa:
Tichetele de cresa se acorda la cerere, unuia dintre parinti sau, optional, tutorelui, celui caruia i s-au incredintat copii spre crestere si educare ori in plasament familial, pe baza livretului de familie.
- cerere pentru acordarea tichetelor de cresa;
- actul doveditor eliberat de cresa sau, dupa caz, unitatea educationala la care este inscris copilul;
- declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte sau, dupa caz, tutorele nu beneficiaza de tichete de cresa;
-declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte nu beneficiaza de concediul si indemnizatia care se acorda pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap
-livretul de familie. In situatia in care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi insotita de copia certificatului de nastere al copilului sau a extrasului de nastere. In cazul in care s-a prezentat extrasul de nastere, beneficiarul tichetelor de cresa are obligatia ca in termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere sa depuna copia acestuia la angajator;
-alte documente solicitate de angajator