Ultimele discutii din forum
 1. #1
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390

  Reglementarea violenței în familie în legislațiile altor state

  Incriminarea actelor de violență în familie și măsuri de protecție pentru victime în diferite legislații naționale. O analiză a diferitelor legislații din domeniul violenței în familie relevă faptul că statele europene au inițiat reforme legislative pentru prevenirea acestui fenomen. Statele non-europene au urmat aceeași tendință. Analiza identifică două puncte comune:
  a) Toate actele de violență în familie sunt recunoscute ca delicte ce cad sub incidența prevederilor legii penale (doar două țări europene – Spania și Suedia – incriminează actele de violență în familie ca delicte specifice, în timp ce în altele, precum Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Austria, Belgia, Bulgaria și Turcia, relația dintre victimă și agresor constituie circumstanță agravantă. În Franța, o astfel de relație poate constitui circumstanță agravantă sau poate fi un element al delictului).
  b) Victimelor li se oferă posibilitatea să solicite măsuri de protecție din partea statului (astfel de măsuri variază de la asistență financiară acordată victimelor în Suedia până la ordine de restricție emise împotriva agresorului în Marea Britanie și Austria. În Canada, nerespectarea unui ordin de restricție poate constitui circumstanță agravantă).
  Diferite exemple naționale sunt prezentate în continuare:
  Spania. În Spania, actele de violență în familie, dacă sunt comise în mod repetat, constituie infracțiunea distinctă de tortură și alte agresiuni împotriva integrității morale. Potrivit Codului penal spaniol, o persoană care își supune partenerul/partenera sau soțul/soția la acte de violență fizică sau psihică este pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 6 luni și 3 ani. Pot fi adăugate pedepse distincte pentru acte de violență precum lovirea sau cauzarea de vătămări corporale. De asemenea, judecătorul poate interzice agresorului să se apropie de domiciliul victimei sau să intre în contact cu aceasta. Durata interdicției nu poate fi mai mare de 5 ani. De asemenea, judecătorul poate interzice agresorului accesul în domiciliul conjugal. Tribunalul Suprem spaniol a stabilit un precedent în anul 1995, când a recunoscut pentru prima oară violul marital ca infracțiune. În Spania, nu este necesar ca victima să depună o plângere prealabilă pentru începerea procedurilor împotriva agresorului. Judecătorul poate dispune măsuri de protecție a victimei și poate decide cine are dreptul să ocupe domiciliul familial, însă numai în cazul în care au fost inițiate proceduri de divorț sau separare.
  Victimelor li se acordă asistență financiară de către statul spaniol dacă s-au aflat în incapacitate de muncă o perioadă mai mare de 6 luni sau dacă victima nu beneficiază de asigurare socială. În caz de deces al victimei, drepturile materiale revin victimelor indirecte ale violenței, de regulă copiilor. Astfel de asistență se acordă pe baza unei decizii definitive a instanței iar suma stabilită se raportează la salariul minim pe economie și la situația financiară a victimei. Atunci când situația financiară a victimei o impune, acesteia i se poate acorda asistență financiară temporară până la hotărârea definitivă a instanței. Statul poate solicita rambursarea asistenței temporare dacă instanța decide că nu s-a comis nici o infracțiune sau dacă victima a primit despăgubiri. Ministerul de Interne spaniol acordă asistență prin intermediul birourilor sale specializate de asistență. Cele mai importante comisariate de poliție au în componență unități specializate în cazurile de violență în familie. În marile orașe există adăposturi pentru femeile agresate în familie care au părăsit domiciliul conjugal.

  Suedia. În Suedia, violarea integrității femeii a fost recunoscută ca infracțiune în anul 1998 și este definită sub forma infracțiunilor împotriva vieții, a libertății sau a infracțiunilor sexuale comise împotriva unei femei cu care agresorul a avut sau are o relație intimă. Această infracțiune este sancționată cu închisoare de la 6 luni la 6 ani, putând fi mai mare în caz de vătămare sau rănire. Violul marital este o infracțiune distinctă. Procedura penală se poate declanșa la orice reclamație a unei persoane care deține dovezi că s-a petrecut un act de violență în familie, nefiind necesară o plângere din partea victimei. Pentru a se emite ordine de interdicție pentru agresor și pentru a proteja victima, este necesară începerea unui proces de divorț. Statul suedez acordă asistență victimelor violenței în familie. Fiecare comisariat de poliție poate pune la dispoziția victimelor un echipaj de intervenție în caz de urgență. Există chiar posibilitatea asigurării unei gărzi de corp pentru victimă și i se poate oferi și posibilitatea de a-și schimba identitatea. Din 1994, în Suedia există Centrul Național pentru Femeile Maltratate sau Violate. Aici, femeile pot primi ajutor medical de urgență și pot beneficia de servicii sociale de protecție din partea poliției și de consiliere juridică.
  • Marea Britanie. În Marea Britanie, violența în cuplu nu constituie o infracțiune specifică. În cadrul procesului, judecătorul poate ține cont de legăturile dintre victimă și agresor pentru a stabili eventualele daune. Unele acte de violență conjugală pot fi încadrate la hărțuire, care constituie o infracțiune specifică. Violul în cadrul cuplului a fost definit ca infracțiune la începutul anilor ’90, iar sancțiunile variază în funcție de durata căsniciei. Nu este necesară plângerea victimei pentru începerea urmăririi penale împotriva agresorului. Dispozițiile dreptului civil permit victimei să solicite ordin de restricție pentru agresor sau ordonanțe cu privire la ocuparea domiciliului conjugal. Ordinele de restricție pot prevedea măsuri generale sau specifice, cum ar fi interdicția pentru agresor de a contacta telefonic victima. Prevederile legale permit victimelor să solicite în instanță ocuparea în exclusivitate a domiciliului conjugal. Decizia este luată în funcție de resursele financiare ale părților, de conduita fiecăreia, de durata conviețuirii, de posibilele consecințe asupra copiilor etc. Un astfel de ordin este valabil șase luni, cu posibilitatea de prelungire o singură dată, dacă nici unul dintre parteneri nu are drepturi de proprietate asupra locuinței. Dacă unul dintre parteneri are drepturi asupra locuinței, tribunalul poate include anumite clauze, cum ar fi plata unei anumite sume titularului de drepturi sau obligația de a repara și de a întreține locuința. În funcție de gravitatea agresiunii și dacă securitatea victimei o cere, agresorul poate fi arestat chiar dacă nu s-a emis încă un mandat de arestare.
  Victimele violenței în familie beneficiază și în Marea Britanie de ajutor financiar, însă doar dacă agresorul a fost urmărit penal și dacă victima nu mai locuiește cu el. Cuantumul ajutorului permite victimei realizarea de amenajări ale locuinței sau alegerea unui tip de asigurare de sănătate privat. În ceea ce privește asistența acordată victimelor, au fost create, în cadrul Ministerului de Interne, la nivelul comisariatelor de poliție, unități specializate în acordarea de asistență pentru victimele violenței în familie. Legea locuinței, intrată în vigoare în 1997, prevede obligativitatea comunităților locale de a asigura găzduire pentru victimele violenței conjugale, pe o perioadă de maxim 2 ani.

  Austria. În Austria, violența în familie nu face obiectul unor prevederi legale specifice, ci este încadrată la infracțiunile de lovire și vătămare corporală. Violul marital face obiectul sancțiunilor penale începând cu anul 1989. În caz de violență în familie, procedura penală se poate declanșa la sesizarea oricărui cetățean care are dovezi că un astfel de act a avut loc. În cazul violului marital, procedura penală se declanșează în urma plângerii penale a victimei, dacă nu s-au produs vătămări grave. Legislația austriacă permite integrarea agresorului în programe de reeducare. Și în Austria legislația permite judecătorului să dispună părăsirea domiciliului conjugal de către agresor, chiar dacă acesta este proprietarul locuinței. Dispozițiile sunt aplicabile și în cazul în care victima a fost doar amenințată cu violența. Durata ordinelor de restricție nu poate depăși 3 luni. Pentru punerea în aplicare a acestor ordine, tribunalul poate face apel la forțele de ordine. Forțele de ordine au posibilitatea de a acționa independent de decizia justiției, imediat ce a fost comis un act de violență. Din 1996, legislația permite poliției să interzică agresorului accesul în domiciliul victimei, în cazul în care acesta pune în pericol viața, sănătatea sau libertatea acesteia. Interdicția nu se referă doar la accesul în locuința victimei ci și la delimitarea unei arii sau a unor locuri clar specificate (de ex. în incinta școlii în care învață copiii sau la locul de muncă al victimei) în care agresorului îi este interzis accesul. Legislația austriacă permite forțelor de ordine, în cazul actelor de violență care pun în pericol sănătatea sau libertatea victimei, să interzică imediat accesul agresorului în locuința victimei. O astfel de interdicție este valabilă 10 zile, dar poate fi prelungită automat dacă victima a solicitat ordin de restricție. Asistența acordată victimelor presupune obligația forțelor de ordine de a furniza victimei și agresorului note informative cu privire la drepturile pe care le au și de a informa despre caz biroul de intervenții care oferă asistență juridică gratuită. De asemenea, sunt disponibile linii telefonice speciale pentru victime, cu program permanent.

  Portugalia. În Portugalia, începând din 1991, există o lege care protejează victimele violenței în familie și care prevede și acordarea de ajutor material din partea statului. Din 1999, Portugalia beneficiază de un plan național de acțiune împotriva violenței în familie care include și constituirea unei rețele de adăposturi pentru victime și acordarea de ajutor acestora. Codul penal pedepsește violența în familie și violența exercitată asupra minorilor. De asemenea, este recunoscut violul marital. Autorii actelor de violență în familie pot fi pedepsiți cu închisoare de la 1 la 10 ani în funcție de gravitatea faptei, iar în cazul decesului victimei, autorul este pedepsit cu închisoare de la 3 la 10 ani. Autorul actului de violență poate fi obligat să părăsească domiciliul conjugal. Declanșarea procedurii penale trebuie precedată în mod obligatoriu de o plângere din partea victimei. Totuși, din 1998, procedura penală poate fi declanșată și fără existența acestei plângeri dacă este în interesul victimei și dacă aceasta nu se opune începerii urmăririi penale. În cazul în care nu a fost intentat un proces de divorț, judecătorul nu poate decide nici o măsură de protecție a victimei. Ajutorul acordat victimelor prin lege reprezintă un ajutor material acordat de stat în situația în care victima se află în incapacitate de muncă timp de cel puțin 30 de zile sau dacă s-a atentat la viața sa și nu a obținut plata daunelor prin intermediul justiției. Ajutorul material încearcă astfel să acopere daunele suferite. Serviciile de asistență pentru victime includ adăposturi și reprezentare în instanță și sunt asigurate prin intermediul asociațiilor de protecție a victimelor.


  (Recomandarea R (79) 17 cu privire la protecția copilului împotriva relelor tratamente, Recomandarea R (85) 4 cu privire la violența în familie, Recomandarea R (87) 21 cu privire la asistența acordată victimelor și prevenirea victimizării, Recomandarea R (90) 2 cu privire la unele măsuri sociale referitoare la violența intrafamilială, Recomandarea R (93) 2 cu privire la aspectele medico-sociale ale abuzului asupra copiilor, Recomandarea R (2000) 11 cu privire la măsuri împotriva traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, Recomandarea R (2001) 16 cu privire la protecția copilului împotriva exploatării sexuale, Recomandarea R (2002) 5 cu privire la protecția femeii împotriva violenței în familie)
  Modificata de Krisstina; 26.09.2011 la 20:59:05.

 2. #2
  Moderator Floricica Debutanta snowdance22's Avatar
  Membru inregistrat la
  23.08.2010
  Localitate
  Alicante
  Postari in forum
  1.161
  Spania este un model si un punct de referinta pentru intreaga Europa in ceea ce priveste protectia femeilor si copiilor in fata violentei. Din pacate, violenta impotriva femeilor, ma refer la violenta in cadrul familiei, inca face multe victime. In acest an, 45 de femei au murit asasinate de soti/ parteneri sau fosti soti/parteneri. Legea e dura, mult mai dura decat a infatisat-o mass media romaneasca si aici femeile nu se tem sa apeleze la cei in drept pentru a lua masuri. Adaposturi exista peste tot, nu doar in orasele mari, iar Caritas, in colaborare cu Biserica Catolica, e principalul sustinator al victimelor. Exista case (hogares) in care femeile si copiii se pot refugia, unde li se ofera conditii de viata decente, nu la gramada, unde sunt ajutati sa se reintegreze social, sa gaseasca un loc de munca si sa depaseasca momentul. Pe langa acestea, exista numeroase asociatii si fundatii care au acelasi scop. Femeile care sunt considerate victime ale violentei masculine li se asigura un venit de 426 de euro pe luna pana la incadrarea in munca, dar nu mai mult de 18 luni. Nu este o suma mare, insa cu ea se pot intretine. De aceeasi suma beneficiaza si cei eliberati din inchisoare, tot pe aceeasi perioada, pentru a se reintegra in societate. Bineinteles ca exista si cazuri in care barbatii sunt victime si beneficiaza de exact acelasi regim. In ceea ce priveste copiii, legile sunt foarte aspre. Daca o mama abandoneaza copilul, este condamnata la inchisoare, iar micutul este luat in centrele de plasament. Exista un serviciu, chiar in cadrul numarului de urgenta 112, care se ocupa de copiii pe care mamele nu ii doresc. O mama care nu poate sau nu vrea sa creasca copilul nascut, poate suna la acest numar si un asistent social preia copilul, fara prea multe formalitati si mentinand secretul asupra identitatii mamei. Poate de aceea ajung mai putini pe strada, abandonati sau omarati... La fel se intampla si in cazul maltratarii, insa protejarea copilului survine imediat, nu dupa ce se trece prin procese si alte chestii birocratice, deoarece principalul scop este protectia minorului si incetarea abuzurilor de orice fel asupra lui.
  Este de apreciat si de urmat atitudinea Spaniei, atata timp cat nu se cade in extrem. Nu totul e asa roz cum pare. Exista si cazuri de marturii false, de barbati condamnati pe nedrept, de santaj si asa mai departe, lucruri posibile datorita tocmai duritatii legilor in acest sens. Cunosc mai multe cazuri de acest gen si nu pot sa nu atrag atentia si asupra acestui lucru, chiar daca poate parea minor in comparatie cu celelalte.
  Eu personal sper din tot sufletul ca si Romania va ajunge la nivelul acesta, ca nu vor mai exista copii abandonati in maternitati, la gunoi sau pe strazi, ca nu vor mai fi femei terorizate zi si noapte de un nebun pe care se tem sa il denunte ca nu i se intampla nimic si dupa aceea tot ele sunt cele care vor suferi sau, mai rau, copiii...

 3. #3
  Floricica Nou Venita aliver's Avatar
  Membru inregistrat la
  10.06.2011
  Postari in forum
  115
  Cum dovedesti violenta psihica-abuzul verbal,in conditiile in care nu ai martori si sotul doar in casa se poarta asa,in afara e un ,,sfant,,?.Cunosc doua cazuri de genul asta si stiu ca abuzul psihic e cumplit.Se poate face ceva in acest sens,exista vreo lege care pedepseste violenta psihica?

 4. #4
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Citat Postat de aliver Vezi mesajul
  Cum dovedesti violenta psihica-abuzul verbal,in conditiile in care nu ai martori si sotul doar in casa se poarta asa,in afara e un ,,sfant,,?.Cunosc doua cazuri de genul asta si stiu ca abuzul psihic e cumplit.Se poate face ceva in acest sens,exista vreo lege care pedepseste violenta psihica?
  Este greu de dovedit dar nu imposibil .... Victimele ar trebui sa iasa din pasivitate si sa raspunda cu aceeasi moneda si/sau sa-si ceara drepturile cu ajutorul institutiilor publice abilitate sa intervina in asemenea cazuri.

  Exista o lege, am postat-o aici pe site in intregime, exista si institutii care pot interveni... insa este mai greu de schimbat mentalitatea oamenilor.

  Persoanele vatamate pot face o plangere la politie sau la Parchet :
  Conținutul unei plângeri penale prealabile trebuie să cuprindă următoarele aspecte:
  (i) descrierea faptei;
  (ii) indicarea autorului;
  (iii) arătarea mijloacelor de probă;
  (iv) indicarea adresei părților și a martorilor;
  (v) precizarea dacă persoana vătămată se constituie parte civilă;
  (vi) indicarea persoanei responsabile civilmente, atunci când este cazul.


  Plângerea prealabilă trebuie introdusă în termen de 2 luni din ziua în care persoana vătămată a știut cine este făptuitorul.

  Mijloacele de probă prin care se constată, în cadrul urmăririi penale sau al cercetării judecătorești,
  elemente de fapt ce pot servi ca probă în cazul unei infracțiuni de violență în familie sunt cele prevăzute
  în dispozițiile articolului 64 C.p.p. și anume:
  (i) declarațiile învinuitului sau ale inculpatului;
  (ii) declarațiile părții vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente;
  (iii) declarațiile martorilor;
  (iv) înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile;
  (v) mijloacele materiale de probă;
  (vi) constatările tehnico-științifice;
  (vii) constatările medico-legale;
  (viii) expertizele.

 5. #5
  Moderator Floricica Debutanta snowdance22's Avatar
  Membru inregistrat la
  23.08.2010
  Localitate
  Alicante
  Postari in forum
  1.161
  Citat Postat de Krisstina Vezi mesajul
  Este greu de dovedit dar nu imposibil .... Victimele ar trebui sa iasa din pasivitate si sa raspunda cu aceeasi moneda si/sau sa-si ceara drepturile cu ajutorul institutiilor publice abilitate sa intervina.

  Sa raspunda cu aceeasi moneda???? Si dupa aceea ce ar urma? Cei care agreseaza verbal sunt, de obicei, persoane violente si fizic, numai ca nu au curajul sa depaseasca o anumita limita. Insa o scanteie poate declansa o catastrofa. Ganditi-va ca intr-o astfel de familie exista copii... Ce s-ar intampla cu ei? Cum cresc copiii aceia si ce devin? Eu nici nu vreau sa imi imaginez....

 6. #6
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Citat Postat de snowdance22 Vezi mesajul
  Sa raspunda cu aceeasi moneda???? Si dupa aceea ce ar urma? Cei care agreseaza verbal sunt, de obicei, persoane violente si fizic, numai ca nu au curajul sa depaseasca o anumita limita. Insa o scanteie poate declansa o catastrofa. Ganditi-va ca intr-o astfel de familie exista copii... Ce s-ar intampla cu ei? Cum cresc copiii aceia si ce devin? Eu nici nu vreau sa imi imaginez....
  "Aceeasi moneda" nu inseamna violenta fizica :) , este suficient sa il " agreseze " cu plangeri penale.
  Si cum vor creste acei copii alaturi de un tata violent ( verbal si fizic )? Ce vor deveni ?... Nici eu nu vreau sa-mi imaginez..

 7. #7
  Floricica Nou Venita aliver's Avatar
  Membru inregistrat la
  10.06.2011
  Postari in forum
  115
  Din pacate,acesti copii vor fi exact ca parintii lor:ori agresor,ori victima;e mai greu sa aiba o viata normala si o relatie normala, in care sa primeze respectul reciproc.

load
Sunt de acord

Acest site foloseste cookies, pentru a-ti oferi o experienta cat mai placuta pe site. Daca ai nevoie de multe detalii despre cum functioneaza acestea, citeste Politicii de Cookie | Setari