Programul gratuit de fertilizare in vitro va incepe in 15 iunie

Cei interesati de program se vor putea inscrie in procedura de selectieincepand cu 15 iunie, conform actului normativ. Directia de sanatate publica vadeconta, pentru fiecare cuplu, o singura procedura de fertilizare in vitro, inlimita a 6.150 de lei

Pentru a putea accesa programul, cuplurile sterile trebuie sa fie casatorite de minim 2 ani, iar cel putin unul dintre membrii cuplului trebuie sa fie cetatean roman, cu domiciliul in Romania si cu asigurare in sistemul de asigurarisociale de sanatate de cel putin 2 ani.

-niciunul dintre membrii cuplului nu trebuie sa aiba sa aiba un copil in viata.
Femeile trebuie sa aiba intre 20si 40 de ani, iar indexul de masa corporala al acestora nu poate depasi 30. In acelasi timp, mamele surogat sunt, din start, excluse.


Dosarul va contine urmatoarele documente:

a) cerere pentru includerea in subprogramul fertilizare in vitro siembriotransfer (FIV/ET) - document
b) copii legalizate dupa actele de identitate ale membrilor cuplului;
c) copie legalizata dupa certificatul de casatorie;
d) adeverinta eliberata de casa de asigurari de sanatate din care sa rezultecalitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, de celputin 2 ani - document original, emis dupa data de 1 ianuarie 2011;
e) declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nici unul dintremembrii cuplului nu are copil in viata - document original;
f) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulteinaltimea, greutatea si indexul de masa corporala al femeii - documentoriginal, emis dupa data de 1 ianuarie 2011;
g) buletine de analize medicale din care sa rezulte valoarea FSH si AMH -documente originale , emise dupa data de 1 ianuarie 2011;
h) documente medicale din care sa rezulte diagnosticul de sterilitate alcuplului solicitant - documente originale emise dupa data de 1 ianuarie 2011;
i) document medical din care sa rezulte indicatia medicala pentru realizareaprocedurii de FIV/ET - document original, emis dupa data de 1 ianuarie 2011;
j) declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul a depusun singur dosar la sediul unei singure unitati sanitare care deruleazasubprogramul FIV/ET;
k) document din care sa rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copieicertificatului de nastere a copilului, la sediul unitatii sanitare in cadrulcareia s-a realizat procedura FIV/ET, in termen de maximum 10 zile de laemiterea acestui document;
l) opis al documentelor dosarului cu precizarea numarului de pagini aferentfiecarui document in parte.

Dosarul va fi inregistrat de catre unitatile sanitare participante in program,iar copia acestuia va fi transmisa la Ministerul Sanatatii pentru evaluare.Pentru pastrarea confidentialitatii, copia dosarului va cuprinde doar un cod.

La Ministerul Sanatatii dosarul va fi analizat de catre o Comisie din care vorface parte cinci membri: un reprezentant MS, doi medici ginecologi neimplicatidirect in reproducerea umana asistata, un medic urolog si un reprezentant alsocietatii civile, cu activitate in domeniul reproducerii umane asistatemedical.

Dupa aprobarea dosarului, plata plata procedurii de fertilizare in vitro, inlimita sumei de 6.150 lei (aproximativ 1500 de euro), se va face in doua etape.

Primii 4.920 lei vor fi platiti dupa realizarea procedurii de fertilizare,urmand ca restul de 1.230 lei sa fie dati dupa confirmarea finalizariiprocedurii FIV/ET cu o sarcina, urmata de nastere.