Domnule Director/ Doamna Directoare,

Subsemnata .................., salariata a societatii ....................., aflata in concediu de maternitate de la data de ................, solicit compensarea de catre intreprindere a diferentei dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care am dreptul, pe o perioada de 6 saptamani, conform Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2011-2014, Art. 66.

Art. 66:
In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea va compensa, pe o anumita perioada, diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul.

Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitate, dar nu mai putin de 6 saptamani.

Diferentele de salarii vor fi acordate din fondul de salarii.
Va multumesc!

Data Semnatura