Se propune mărirea duratei concediului paternal de la cinci la zece zile lucrătoare plătite. "În cazul în care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare"
Potrivit raportului de admitere, durata concediului paternal trebuie dublată deoarece rezolvarea actelor administrative pentru înregistrarea legală a nou-născutului necesită o perioadă de timp considerabilă, iar cinci zile nu sunt de-ajuns.
De asemenea, se propune reformularea termenului în care se poate cere concediul paternal, acesta urmând să fie de două luni, nu de opt săptămâni: "Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 2 luni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petiționarului". În plus, proiectul adoptat de senatori mai dispune că tații vor putea beneficia de mai multe ori de majorarea concediului paternal cu alte zece zile lucrătoare, în situația în care obțin atestatul de absolvire a cursului de puericultură (în prezent, aceștia se pot bucura de această facilitate o singură dată).
va fi precizat în mod expres că indemnizația concediului paternal va fi plătită integral din fondul de salarii al unității, aceasta fiind egală cu salariul corespunzător perioadei în cauză.

Concediul paternal se acordă la cerere, potrivit prevederilor actuale ale Legii nr. 210/1999, iar acesta are ca scop participarea efectivă a tatălui la îngrijirea nou-născutului.