Ultimele discutii din forum
+ Raspunde
Pagina 1 din 27
1 2 3 4 5 6 7 11 ... Ultima paginaUltima pagina
 1. #1
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390

  Postare Info legal - Ce drepturi avem

  Concediul medical

  Deseori cand se imbolnavesc copiii nu stim cum sa ne descurcam pentru a le acorda toata atentia de care au nevoie, dar si sa nu avem probleme la serviciu. In astfel de situatii mamele trebuie sa stie ca pot beneficia de concediu medical de ingrijire a copilului in varsta de pana la 7 ani. In cazul in care mamica are in grija un copil cu dizabilitati, aceasta poate beneficia de concediu medical pentru ingrijirea copilului pana cand acesta implineste varsta de 18 ani.
  Concediul medical este eliberat de catre medicul care are in lista lui acest copil si nu de medicul mamei, parafat si semnat si de medicul de familie al mamei daca nu este acelasi medic. Zilele de concediu acordate pentru ingrijirea copilului nu se iau in calcul la cele 90 de zile de care poate beneficia fiecare asigurat in ultimele 12 luni. Mama poate beneficia de la mediul de familie de 45 de zile de concediu medical de ingrijirea copilului bolnav
  Modificata de Krisstina; 22.03.2011 la 14:42:33.

 2. #2
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Legea pentru tați -

  In cazul in care cei doi parinti doresc ca tatal sa intre in concediul de ingrijire a copilului.

  Astfel, tatal va trebui sa mearga la primaria de care apartine si sa intocmeasca un dosar care sa contina certificatul de nastere a copilului, cerere de acordare a indemnizatiei din partea tatalui, declaratia mamei ca renunta la indemnizatie si, bineinteles, adeverinta privind veniturile tatalui din ultimele 12 luni. Aceeasi procedura se aplica si in cazul in care parintii se decid sa schimbe rolurile, desi o prima parta a indemnizatiei a fost acordata catre mama. Cererea de trecere la noul tip de indemnizatie pentru cei care au incasat pana acum indemnizatia de 600 de lei trebuie depusa la sediul Agentiei pentru Prestatii Sociale sau la primarie in cel mult 60 de zile de la intrarea in vigoare a noii legi. In caz contrar parintii nu vor putea primi si sumele care li se cuvin retroactiv
  Modificata de cristina10; 24.04.2010 la 23:20:26.

 3. #3
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Cerere catre angajator pentru reducerea timpului de lucru pentru gravide

  (model)

  Domnule Director/ Doamna Directoare,

  Subsemnata ............., salariata a societatii ............., in functia de............., solicit reducerea timpului de lucru de la .... ore pe zi la .... ore pe zi, reducere la care am dreptul datorita faptului ca sunt gravida, conform OUG 96/2003 Art. 13.

  # Art. 13 - În baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate îndeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

  Anexez la prezenta cerere scrisoarea medicala eliberata de medicul de familie Dr. ............, eliberata in data de ...........

  Va multumesc!

  Data Semnatura
  Modificata de cristina10; 24.04.2010 la 22:56:07.

 4. #4
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Parintii cetateni romani, sunt obligati în termen de 6 luni de la data întoarcerii în tara, sa ceara transcrierea certificatelor de nastere straine în registrele civile de la ultimul domiciliu pe care l-au avut sau îl au în tara, pentru a obtine, pentru copiii lor, certificate de nastere romanesti.

  Acte necesare

  - certificatul de nastere original si o copie xerox legalizata a acestuia;
  - traducerea în limba romana a certificatului, autentificata de un notar public din Romania;
  - copia xerox a cartii de identitate a parintelui care solicita transcrierea certificatului strain de nastere;
  - adeverinta de domiciliu pentru cetatenii romani cu domiciliul legal în strainatate- eliberata de Biroul Evidenta Populatiei local;
  - copia xerox legalizata a certificatului de casatorie al parintilor (daca este cazul);
  - declaratie pe proprie raspundere data la notar, în cazul în care la rubrica numele de familie al mamei este trecut numele de fata, din care sa reiasa faptul ca poarta nume comun cu al tatalui
  Modificata de cristina10; 24.04.2010 la 22:56:48.

 5. #5
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Sprijin financiar la constituirea familiei
  (Lege nr. 396/2006)


  Cine beneficiaza de sprijin financiar la constituirea familiei?

  Sprijinul financiar la constituirea familiei se acorda familiilor in care fiecare dintre soti se afla la prima casatorie, au domiciliul/resedinta in Romania, indiferent de cetatenia sotilor, si se afla in una din urmatoarele situatii:

  casatoria a fost incheiata la una din autoritatile locale competente de pe teritoriul Romaniei;
  casatoria a fost incheiata la autoritatile locale competente de pe teritoriul altor tari;
  casatoria a fost incheiata la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de cariera ale Romaniei sau ale statului celuilalt sot, in conditiile legii;
  casatoria a fost incheiata de catre comandantii de nave.
  Titularul dreptului privind sprijinul financiar este oricare dintre soti, care a depus cererea, iar beneficiarul dreptului este familia.

  Care sunt actele necesare?

  Sprijinul financiar la constituirea familiei se acorda pe baza urmatoarelor acte:

  cererea de acordare a sprijinului financiar;
  declaratiile pe propria raspundere ale ambilor soti ca fiecare dintre ei se afla la prima casatorie.

  Unde se depune cererea pentru acordarea sprijinului financiar?

  Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune la:

  sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor a municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei unde s-a incheiat casatoria pentru familiile in cazul carora casatoria a fost incheiata la una din autoritatile locale competente de pe teritoriul Romaniei;
  sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor a municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei unde isi are domiciliul sau resedinta unul dintre soti pentru familiile in cazul carora casatoria a fost incheiata la autoritatile locale competente de pe teritoriul altor tari sau a fost incheiata la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de cariera ale Romaniei sau ale statului celuilalt sot, in conditiile legii;
  sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti pentru familiile in cazul carora casatoria a fost incheiata de catre comandantii de nave.

  Care este termenul de solicitare a sprijinului financiar?

  Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune in termen de 30 de zile dupa cum urmeaza:

  de la data incheierii casatoriei pentru situatiile in care casatoria a fost incheiata la una din autoritatile locale competente de pe teritoriul Romaniei;
  de la data inscrierii sau transcrierii in registrele de stare civila a actelor de casatorie pentru situatiile in care casatoria a fost incheiata la autoritatile locale competente de pe teritoriul altor tari sau a fost incheiata la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de cariera ale Romaniei sau ale statului celuilalt sot, in conditiile legii;
  de la data eliberarii certificatului de casatorie de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti pentru situatia in care casatoria a fost incheiata de catre comandantii de nave.

  Care este cuantumul sprijinului financiar?

  Cuantumul sprijinului financiar reprezinta echivalentul in lei a 200 de Euro.

  Care este procedura acordarii sprijinului financiar?  stabilirea dreptului pentru acordarea sprijinului financiar se face prin dispozitie scrisa a primarului, in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii;
  sprijinul financiar se acorda familiei solicitante in termen de 30 de zile de la data emiterii dispozitiei scrise a primarului, prin casierie, prin mandat postal, in cont curent personal sau prin cont de card;
  sprijinul financiar acordat la constituirea familiei nu se impoziteaza, nu se ia in considerare la stabilirea altor drepturi si obligatii si se supune executarii silite numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu;
  sprijinul financiar se acorda numai in situatiile in care nu a intervenit desfacerea, desfiintarea sau incetarea casatoriei pana la data platii
  Modificata de cristina10; 24.04.2010 la 22:58:53.

 6. #6
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Formularul E401 si formularul E411 - cereri pentru acordarea prestatiilor familiale pentru muncitorii romani din strainatate

  Familiile muncitorilor aflati in strainatate au dreptul la prestatii familiale din statele in care lucreaza. Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
  Modificata de cristina10; 24.04.2010 la 23:01:54.

 7. #7
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Pentru a avea acces la aceste prestatii familiale, persoanele interesate trebuie sa cunoasca cele doua formulare europene aplicabile si anume formularul E411 - cererea de informatii privind dreptul la prestatiile familiale in statul de resedinta al familiei si E401 - atestat privind componenta familiei in vederea acordarii prestatiilor familiale.

  Formularul E411 - cererea de informatii privind dreptul la prestatiile familiale in statul de resedinta al familiei

  Formularul 411 se utilizeaza de catre institutiile abilitate din Romania pentru a rezolva cumulul de prestatii pentru membri unei familii. Astfel, daca o familie beneficiaza de prestatii familiale in alta tara decat in Romania, dreptul la aceeasi prestatie in Romania, va fi suspendat partial sau total.

  Daca o activitate profesionala este exercitata pe teritoriul de resedinta al copiilor, dreptul la prestatiile datorate conform legislatiei nationale a unui alt stat membru, ori in virtutea prevederilor articolelor 73 sau 74 din regulament este suspendat pana la limita cuantumului prestatiilor familiale prevazut de legislatia statului membru pe teritoriul caruia isi au resedinta membrii familiei. Prestatiile platite de statul membru de resedinta sunt suportate de acesta.

  Cu toate acestea, daca valoarea prestatiilor institutiei competente este mai mare decat prestatiile acordate in statul de resedinta, institutia competenta va acorda o suma complementara reprezentand diferenta dintre cele doua. Pentru a stabili valoarea sumei complementare diferentiate pe care va trebui, eventual, sa o acorde, institutia statului competent va interoga institutia de la locul de resedinta al copilului prin intermediul formularului E 411.

  Raspunsul care ii va fi dat de institutia din statul de resedinta al copiilor va permite celeilalte institutii sa stabileasca daca valoarea prestatiilor la care lucratorul poate avea dreptul ca urmare a exercitarii activitatii pe teritoriul sau este mai mare decat cuantumul prestatiilor platite de institutia de la locul de resedinta al familiei. Daca da, atunci aceasta va plati o alocatie care reprezinta diferenta dintre cele doua cuantumuri ale prestatiilor.
  Modificata de cristina10; 24.04.2010 la 23:04:27.

 8. #8
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Formularul E401 - Atestat privind componenta familiei in vederea acordarii prestatiilor familiale

  Odata cu cerea de acordare a prestatiilor familiale intr-un stat al Uniunii europene, altul decat Romania, familia interesata trebuie sa completeze si formularul E401. Acesta poate fi solicitat de catre lucratorul, pensionarul, orfanul ori institutia competenta in cazul in care persoana interesata nu prezinta acest atestat. Formularul contine mentiuni privind membrii familiei lucratorului salariat sau independent, ai somerului, ai titularului unei pensii sau rente care rezida pe teritoriul unui alt stat decat statul competent.

  Solicitantul, altul decat institutia competenta din Romania, va completa numai partea B a formularului. Atunci cand persoana interesata nu poate completa formularul, institutia competenta din Romania va completa partea A si va transmite informatiile in statul de resedinta unde se solicita prestatiile familiale
  Modificata de cristina10; 24.04.2010 la 23:03:48.

 9. #9
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Apostilarea documentelor
  Apostilarea reprezinta o modalitate de simplificare a procedurii de recunoastere a documentelor emise de un stat de catre un alt stat fara a necesita supralegalizarea documentelor de catre consulatele tarilor in care este dorita recunoasterea. Apostilarea a devenit operationala in Romania o data cu aderarea la Conventia de la Haga din 1961.
  Apostila este o stampila de forma patrata avand latura de 9 cm, identica in toate statele membre ale Conventiei de la Haga, care se aplica direct pe actul de legalizat. Indiferent de tara in care se aplica, stampilele sunt denumite Apostille - Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.

  Apostila este necesara pentru recunoasterea internationala a documentelor.

  Se pot apostila doar documentele ce vor fi folosite in statele membre ale Conventiei de la Haga:

  Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia – Hertegovina. Botswana, Brunei, Bulgaria, China (Hong Kong), China (Macao), Columbia, Cook Islands, Croatia, Cipru, Cehia, Dominica, Ecuado, Estonia, Elvetia, El Salvador, Fiji, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, F.R.I.Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Marea Britanie si Irlanda de Nord, Marshal Island, Mexic., Monaco, Montenegru, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Panama, Polonia, Portugalia, Romania, Rusia, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Statele Unite ale Americii, Suedia, Tonga, Triniadad si Tobago, Turcia, Ucraina, Ungaria, Venezuela.
  Documentele care vor fi folosite in tarile nemembre ale Conventiei vor urma procedura normala de supralegalizare (respectiv prin vizare de catre Ministerul de Externe, Ministerul Justitiei, precum si consulatul tarii respective din Bucuresti).
  Modificata de cristina10; 24.04.2010 la 23:04:43.

 10. #10
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  (continuare)

  Certificate de nastere, in original, emise dupa 1996;
  Certificate de casatorie, in original, emise dupa 1996;
  Certificate de deces, in original, emise dupa 1996;
  Actele de stare civila emise inainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, international. Preschimbarea se face la oficiile de stare civila care le-au eliberat pe cele vechi; de regula, documentul nou se obtine in aceeasi zi sau in ziua urmatoare, iar solicitarea se poate face personal sau prin imputernicit mandatat cu o procura speciala.
  cum procedezi :

  Actele se vor prezenta pentru aplicarea apostilei personal prin mandatar (pe baza de procura notariala sau procura intocmita la o Ambasada ori misiune diplomatica romaneasca).
  In cazul firmelor - persoana care se prezinta in vederea legalizarii documentelor trebuie sa prezinte delegatie din partea firmei, alaturi de contractul de prestari servicii incheiat intre firma si titularul actului.

  Acte necesare pentru obtinerea apostilei

  Cerere tip - care poate fi obtinuta de la Prefectura sau de pe pagina de Internet a Institutiei Prefectului.
  Actul care urmeaza a fi apostilat în original
  Buletinul/cartea de identitate/ procura notariala
  Contractul de prestari servicii însotit de delegatie din partea firmei (original si copie) – daca este cazul
  Chitanta platita la Trezorerie
  Dupa verificarea documentelor depuse, autoritatea va proceda la aplicarea apostilei si completarea formularului aferent. Activitatea de aplicarea a apostilei se efectueaza de catre Subprefect
  Modificata de cristina10; 24.04.2010 la 23:05:50.

 11. #11
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Valoarea sumei ce se poate acorda sub forma de tichete de cresa este de 370 lei, incepand cu luna februarie 2010.

  Act normativ: Ordin nr. 62/2010 din 20/01/2010 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I 2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 25/01/2010

  In temeiul:
  - Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, cu modificarile ulterioare;
  - Hotararii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa;
  - art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

  Art. 1. - Pentru semestrul I 2010, incepand cu luna februarie, valoarea sumei lunare indexate ce se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 370 lei.

  Cine poate acorda tichete de cresa?

  Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutiile din sectorul bugetar, unitatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza pesonal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor de cresa.

  Cine poate beneficia de tichetele de cresa?

  Salariatii sau, dupa caz, angajatii beneficiaza, lunar, de tichete de cresa pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, incredintat in vederea adoptiei sau dat in plasament, precum si pentru cei pentru care s-a instituit tutela. Fac exceptie de la acest beneficiu copiii dati in plasament la asistentul maternal profesionist si cei pentru care s-a dispus masura plasamentului de urgenta.

  Care sunt actele necesare?

  -cerere pentru acordarea tichetului de cresa;
  -actul doveditor eliberat de cresa sau, dupa caz, unitatea educationala la care este inscris copilul;
  -declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte sau, dupa caz, tutorele nu beneficiaza de tichete de cresa;
  -declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte nu beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
  -livretul de familie; in cazul in care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi insotita de certificatul de nastere al copilului sau a extrasului de nastere. In cazul in care s-a prezentat extrasul de nastere, beneficiarul tichetelor de cresa are obligatia ca in termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere sa depuna copia acestuia la angajator;
  -alte documente solicitate de catre angajator, dupa caz, potrivit regulamentului intern.
  Modificata de cristina10; 24.04.2010 la 23:07:30.

+ Raspunde
Pagina 1 din 27
1 2 3 4 5 6 7 11 ... Ultima paginaUltima pagina
load
Sunt de acord

Acest site foloseste cookies, pentru a-ti oferi o experienta cat mai placuta pe site. Daca ai nevoie de multe detalii despre cum functioneaza acestea, citeste Politicii de Cookie | Setari