Persoana care obtine concomitent venituri din mai multe surse poate obtine concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului in baza documentelor prin care face dovada suspendarii a cel putin uneia dintre activitati, astfel incat sumele castigate sa nu depaseasca 3.000 de lei intr-un an calendaristic.
"In perioada concediului (...), persoana indreptatita poate realiza venituri supuse impozitului pana la nivelul prevazut la art. 16 alin. (3) lit.c) din ordonanta de urgenta (maximum 6 ISR intr-un an calendaristic, adica 3.000 de lei - n.r.), prin desfasurarea efectiva a unei activitati, cu conditia mentinerii intreruperii/suspendarii uneia dintre activitatile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizatie"

Pentru a beneficia de concediu si indemnizatie, parintele care le solicita trebuie sa fi obtinut venituri impozitate in ultimele 12 luni inainte de nasterea copilului. Conform OUG nr. 111/2010, cele 12 luni pot fi constituite integral si din perioade in care solicitantul s-a aflat in situatii precum somaj, concedii medicale pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca sau concediu fara plata pentru cresterea copilului.

Astfel, in situatia in care parintele n-are cum sa dovedeasca suspendarea activitatii, acesta poate obtine venituri supuse impozitului din orice activitate, atat timp cat nu este depasita limita anuala de 3.000 de lei.
"In situatia in care persoanele indreptatite solicita succesiv dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, limita de venituri prevazuta la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta se aplica fiecaruia dintre acestia"

Daca parintele aflat in concediu realizeaza venituri mai mari de 3.000 de lei pe an, acesta este obligat sa anunte in scris primaria in cel mult 15 zile lucratoare. In caz contrar, daca autoritatile constata ca limita a fost depasita, se considera ca indemnizatia a fost incasata pe nedrept si va fi recuperata in baza legii.
Persoanele care se afla in concediul pentru cresterea copilului au voie sa realizeze venituri impozabile, potrivit modificarilor aduse prin HG nr. 685/2015, in urmatoarele intervale de timp:

in perioada dintre data stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie si data de 31 decembrie a anului respectiv (pentru oricare optiune de concediu a persoanei indreptatite);
in perioada dintre data de 1 ianuarie a anului si data incetarii dreptului la concediu si indemnizatie (pentru oricare optiune de concediu a persoanei indreptatite);
in perioada dintre data stabilirii si data incetarii dreptului la concediu si indemnizatie, in situatia in care aceasta perioada este cuprinsa in acelasi an calendaristic, in cazul concediului pentru cresterea copilului pana la varsta de un an;
in perioada dintre data de 1 ianuarie si data de 31 decembrie a aceluiasi an, in cazul concediului pentru cresterea copilului pana la varsta de doi ani, respectiv trei ani in cazul copilului cu handicap;
in perioada dintre data stabilirii dreptului si data suspendarii acestuia pentru acordarea stimulentului de insertie, indiferent de optiunea de concediu a persoanei indreptatite, cu respectarea perioadelor prevazute la punctele anterioare.

Cuantumul indemnizatiei lunare reprezinta 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni, insa, in functie de durata concediului pentru care se opteaza, acesta are anumite limite minime si maxime.

Parintele indreptatit poate sa aleaga intre:
concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an (respectiv trei ani in cazul copilului cu handicap) si indemnizatie lunara de cel putin 600 de lei si cel mult 3.400 de lei;
concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani si indemnizatie lunara de cel putin 600 de lei si cel mult 1.200 de lei.
Optiunea parintelui pentru concediu se face in scris, pe baza unei cereri, si nu poate fi schimbata ulterior.
Solicitantul mai trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, anumite conditii. Acesta trebuie sa fie cetatean roman, strain sau apatrid (adica fara cetatenie) si sa aiba domiciliul/resedinta pe teritoriul Romaniei. De asemenea, persoana in cauza trebuie sa locuiasca in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si sa se ocupe de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

Dreptul la indemnizatie inceteaza in ziua urmatoare celei in care:

-copilul a implinit varsta de un an sau, dupa caz, doi ani (respectiv de trei ani, in cazul copilului cu handicap);
a murit copilul;
-beneficiarul nu si-a achitat, in termenul stabilit de lege, obligatiile fata de bugetul local.

In acelasi timp, exista si posibilitatea ca dreptul la indemnizatie sa fie suspendat. Acest lucru se poate intampla incepand cu ziua urmatoare celei in care:

beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate/se afla in arest preventiv pe o perioada mai lunga de 30 de zile;
copilul este abandonat/internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
beneficiarul moare;
beneficiarul nu mai are domiciliul/resedinta in Romania, nu mai locuieste in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care a solicitat drepturile si nu se mai ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;
beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului pe durata concediului pentru cresterea copilului (exceptand situatiile prezentate deja in articol);
se constata ca timp de trei luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate;
beneficiarul nu si-a achitat impozitele si taxele locale in termenul prevazut de lege.