Topicul este raspuns la articolul <a href="https://www.copilul.ro/legislatie-familie/filiatie/Filiatia_fata_de_tata-a650.html">Filiatia fata de tata</a><br><br>Prin decizia nr. 349/2001, Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei sunt neconstituționale în măsura în care nu recunosc decât tatălui, iar nu și mamei și copilului născut în timpul căsătoriei, dreptul de a porni acțiunea în tăgăduirea paternității.

Astfel,prin prin art. I pct. 2 din Legea nr. 288/2007, aceste dispozitii au fost moficate, astfel incat si mama poate introduce actiunea de tagada paternitatii."Mama sau copilul introduce actiunea impotriva sotului mamei; daca acesta este decedat, actiunea se porneste impotriva mostenitorilor lui."