Concedierea salariaților este interzisă:
-pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală;
-pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.
În același timp, pe lângă interdicția de a da afară salariații pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, există și alte situații în care o asemenea măsură nu poate fi dispusă decât în caz de reorganizare judiciară, faliment sau dizolvare.
Nu se poate dispune încetarea contractului de muncă, din inițiativa angajatorului, în timpul concediului de odihnă sau pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei. De asemenea, acest lucru nu poate fi făcut nici pe durata incapacității temporare de muncă.
În ceea ce privește actualii și viitorii părinți, angajatorul nu poate concedia salariații:
• pe durata în care femeia salariată este gravidă (dacă angajatorul a fost informat în prealabil cu privire la acest aspect);
• pe durata concediului de maternitate;
• pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani (sau până la trei ani, în cazul copilului cu handicap);
• pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la șapte ani (sau până la 18 ani, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente).
Concedierea este nulă fără acordarea preavizului : dacă angajatorul nu acordă durata minimă de preaviz de 20 de zilelucrătoare