Alocația de stat este acordată tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit această vârstă și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional (până la terminarea studiilor).
Cuantumul alocației este stabilit în raport cu indicatorul social de referință (ISR, care în prezent este de 500 de lei), după cum urmează:
- 0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii cu vârsta de până la doi ani (sau de până la trei ani, în cazul copiilor cu handicap). Aceasta se cumulează cu indemnizația lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserție prevăzute de legislația în vigoare;
- 0,168 ISR (84 de lei, cuantum dublat față de mai 2015) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi și 18 ani și pentru liceenii de peste 18 ani;
- 0,4 ISR (200 de lei, în creștere cu 116 lei față de mai 2015) pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între trei și 18 ani.
"Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii. În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocației de stat pentru copii se poate face și pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni",
Alocația de stat se acordă și copiilor cetățenilor străini și ai persoanelor fără cetățenie, care sunt rezidenți în România, dacă aceștia locuiesc cu părinții.