Educatie: Structura anului scolar 2015 - 2016

| | Modificat: 2015-06-16 12:31:22

Educatie: Structura anului scolar 2015 - 2016

Anul scolar 2015-2016 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare.

Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat. 

Cursurile claselor terminale din invatamantul liceal se incheie in data de 27 mai 2016.

Pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale.  Cursurile claselor a VIII-a se incheie in data de 10 iunie 2016.

Pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare.

structura_an_scolar_2015_2016

Pentru clasele din invatamantul profesional, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.

Pentru invatamantul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 181 de zile.

Stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor.

Pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare. Art.2

Anul scolar 2015-2016 incepe pe data de 1 septembrie 2015, se incheie pe data de 31 august 2016 si se structureaza pe doua semestre.

Semestrul I

Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

In perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.

Vacanta de iarna – sambata, 19 decembrie 2015 – duminica, 3 ianuarie 2016

Cursuri – luni, 4 ianuarie 2016 – vineri, 29 ianuarie 2016

Vacanta intersemestriala– sambata, 30 ianuarie 2016 – duminica, 7 februarie 2016.

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 8 februarie 2016 – vineri, 8 aprilie 2016

Vacanta de primavara – sambata, 9 aprilie 2016 – duminica, 17 aprilie 2016

Cursuri – luni, 18 aprilie 2016 – vineri, 17 iunie 2016

Vacanta de vara – sambata, 18 iunie 2016 –duminica, 11 septembrie 2016

In zilele libere prevazute de lege, precum si in ziua de marti, 3 mai 2016, nu se organizeaza cursuri. 

Unitatile de invatamant si inspectoratele scolare vor marca prin manifestari specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internationala a educatiei si ziua de 5 iunie – Ziua invatatorului, conform planificarilor existente la nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar. 

Saptamana 4–8 aprilie 2016 din semestrul al doilea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", avand un orar specific. 

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la clasele de invatamant prescolar si primar, programul „Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” poate fi organizat in alta perioada din semestrul al doilea, dar nu mai tarziu de data de 27 mai 2016, la decizia consiliului de administratie al unitatii de invatamant, dupa consultarea cadrelor didactice si a beneficiarilor primari si secundari ai educatiei. 

Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1), modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc conform anexei, care face parte integranta din prezentul ordin. Art.5 (1)Tezele din semestrul I al anului scolar 2015-2016 se sustin, de regula, pana la data de 18 decembrie 2015. 

Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2015-2016 se sustin, de regula, pana la data de 20 mai 2016. Art.6 (1) 

In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.

Programul "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!"

Programul numit „Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” este dedicat activitatilor educative extracurriculare si extrascolare. In perioada alocata acestui program nu se organizeaza cursuri conform orarului obisnuit al unitatii de invatamant, iar programul „Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” se va desfasura in conformitate cu un orar special.

Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor si a cadrelor didactice in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor prescolari/elevilor, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prezente in curriculumul national, si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, in contexte nonformale.

In perioada 4–8 aprilie 2016, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice organizeaza, de regula, etapele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline de invatamant si, dupa caz, ale concursurilor scolare.

In programul „Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, elaborat si organizat de fiecare unitate de invatamant, vor fi inclusi toti copiii prescolari/elevii si toate cadrele didactice care nu participa la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare.


Tipurile de activitati care pot fi organizate in cadrul programului "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, pot include:


- activitati culturale;

- activitati tehnico-stiintifice;

- activitati sportive;

- activitati de educatie pentru cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate, responsabilitate sociala, relatii si comunicare etc.);

- activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.);

-activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa etc.);

- activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta etc.;

Aceste activitati se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:


- ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educatie media si cinematografica;

- competitii organizate la nivelul scolii, al grupurilor de scoli, al localitatii sau al judetului;

- mese rotunde, dezbateri;

- activitati de voluntariat sau de interes comunitar;

- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;

- proiecte comunitare, de responsabilitate sociala;

- peer - education;

- schimburi de experienta;

- vizite de studii;

- tabere/scoli de creatie sau de cercetare;

- parteneriate educationale si tematice la nivel de unitati de invatamant, pe plan intern si international, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul in echipa si in proiecte.

Pentru mai multe articole interesante, urmareste-ne pe pagina de Facebook Copilul.ro

Taguri Structura an scolar 2015-2016 Structura an scolar nou Calendar an scolar

Citeste si despre

Articole de la parteneri

Aplicatii pentru copii

DESCARCA
DESCARCA