Regulament concurs1. Organizatori

1.1. Un concurs este organizat de Active Soft SRL – Copilul.ro denumit in continuare Organizator si se desfasoara pe site-ul www.copilul.ro;

1.2 Concursul este un element de divertisment si are ca scop recompensarea utilizatorilor inregistrati pe site-ul www.copilul.ro;

 

2. Durata concursului

2.1. Durata si etapele de desfasurare ale unui concurs sunt specificate in pagina de prezentare a concursului;

2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica programul de derulare a unui concurs sau de a intrerupe oricand desfasurarea acestuia, fara drept de despagubiri.

 

3. Mecanismul concursului

 

3.1. Concursul va avea ca cerinte raspunsul la o intrebare, inscrierea unei povestiri sau a unei fotografii pe o tema propusa in pagina de prezentare a concursului;

        3.1.1. Povestirea cu care participati la concurs trebuie sa fie originala, relevanta temei concursului, nepublicata pe alt site, sa nu contina cuvinte obscene. Un utilizator poate participa doar cu o singura poveste in cadrul concursului.

        3.1.2. Fotografia cu care participati la concurs trebuie sa fie originala, sa apartina parintilor participanti la concurs, sa nu contina nuduri, sa fie relevanta temei concursului. Fotografia trebuie sa fie de tip GIF, JPG, sau PNG si sa nu depaseasca ca marime 800 KB. Nu se admit fotografii cu dimensiuni mai mari de 500x600pixeli. Un utilizator nu poate participa decat cu o singura fotografie in cadrul concursului.

 3.2. Optiunile fiecarui participant precum si datele de contact sunt inregistrate si vor fi folosite pentru desemnarea castigatorilor.

 

4. Conditii de participare

 

4.1. La concurs poate participa orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu domiciliul in Romania.

4.2. Participarea la concurs constituie acordul ca numele castigatorilor, povestirile si fotografiile propuse pentru concurs, sa poata fi facute publice si utilizate gratuit pe site-ul www.copilul.ro in materiale promotionale ale Organizatorului.

4.3. Angajatii Organizatorului si ai sponsorilor implicati in organizarea concursului, precum si membrii familiilor acestora (soti si rude pana la gradul II), nu au dreptul sa participe la concurs.

4.4. In cazul in care castigatorul uui premiu este o persoana minora sau incapabila din punct de vedere juridic aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai dupa ce a primit aprobarea scrisa si semnatura reprezentantului sau legal (parinte, tutore, etc), fiind necesara dovedirea de catre acesta a calitatii sale de reprezentant, prin prezentarea unui document in acest sens, ce urmeaza a fi trimis Organizatorului.

 

 5. Premiile si procedura pentru revendicarea si primirea premiilor

 

5.1. Premiile vor fi acordate astfel:

       5.1.1. Prin tragere la sorti pentru concursurile cu cerinta “raspuns la intrebare”;

       5.1.2. Prin punctajului obtinut prin vot in cazul concursurilor de povestiri si fotografii;

5.2.  Numele castigatorilor vor fi afisate pe site in ultima zi de concurs la ora specificata in pagina de prezentare a unui concurs.

5.3. Daca un castigator a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact i se va retrage premiul si va fi reportat pentru urmatoarea tragere la sorti.

            5.4. Daca premiile trebuie revendicate de la sediul Organizatorului, castigatorul trebuie sa se prezinte la sediu in termen de 2 saptamani de la desemnarea sa ca si castigator. In cazul in care premiul este expediat castigatorului, daca acesta se intoarce de la posta la sediul Organizatorului. Din cauza faptului ca destinatarul nu a furnizat datele de contact corecte premiul nu va fi retrimis. Organizatorii nu raspund de corectitudinea angajatilor postei si nici in cazul pierderii premiului. Contravalaorea premiilor nu se ofera in bani. 

 

6. Responsabilitate

 

6.1. Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizatori prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

6.2. Organizatorul nu are nicio obligatie in a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial.

7. Protectia datelor personale

 
       7.1.
In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul fiecarui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.copilul.ro dupa fiecare extragere, in conformitate cu prevederile Sectiunii 5 a prezentului Regulament oficial.
        7.2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

7.3. Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

7.4. Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor personale pe site-ul www.Copilul.ro, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

8. Clauze diverse

 

8.1. Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit pe toata perioada unui concurs desfasurat pe site-ul www.copilul.ro