Copilul.ro
Imprimat de la www.copilul.ro la data 23-08-2017
Adresa articolului este:
Continutul acestei pagini nu poate fi preluat fara acordul scris al administratorului www.copilul.ro
Sexul si suicidul - moda in randul adolescentilor 

Sexualizarea excesivã în vestimentaþie, limbajul obscen ºi agresivitatea de limbaj folosite cu obstinaþie, debutul sexual precoce caracterizeazã din ce în ce mai mult tânãra generaþie.


Cel puþin aºa reiese din Studiul pentru implementarea PNAT-ului (Planul Naþional de Acþiune pentru Tineret), realizat de ANSIT.


Datele Barometrului de Opinie din 2000 aratã cã ponderea tinerilor cu vârste cuprinse între 18-25 ani, care au declarat cã ºi-au început viaþa sexualã la 10-14 ani, este de 4 ori mai mare decãt cea a adulþilor, al cãror procent este de 2%.


Debutul sexual precoce este mai frecvent în mediul rural. În cazul fetelor, acesta este asociat cu un nivel socio-economic scãzut, pe când la bãieþi se constatã fenomenul invers – cei proveniþi din familii mai înstãrite îºi încep mai devreme viaþa sexualã.

Cât despre sinuciderile juvenile, ponderea lor se menþine constantã.


În ultimii patru ani, s-a înregistrat o scãdere de doar 1,2%. Cele mai multe sinucideri se înregistrau în 2003, la categoria de vârstã 25-29 de ani - 47, 3%, faþã de 35,4% (20-24 de ani) ºi 18,3% (15-19 ani). Datele mai aratã cã suicidul predominã la bãieþi, media fiind de 6 la 1.